Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

ING zawiesza oferowanie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem

Udostępnij

ING (INGBSK) zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). W tym czasie bank będzie oferował kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym.

Bank zawiesi sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem od 17 grudnia 2022 roku. Klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny o kredycie z ofertą zmiennego oprocentowania będą mogli składać wnioski kredytowe do końca tego roku (w dacie ważności formularza informacyjnego).

Natomiast już od 13 grudnia br. ING wprowadzi nowe oferty specjalne: Zima na swoim oraz Eko kredyt hipoteczny. Obydwie oferty będą oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe.

Obecnie w banku trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON.

Bank wprowadzając tę zmianę realizuje założenia Mapy Drogowej opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON, czyli nowy wskaźnik typu Risk Free Rate. Zgodnie z tym dokumentem w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR jego konwersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 roku. Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+