Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Netwise planują wycofać akcje spółki z NewConnect

Udostępnij

Netwise zawarła porozumienie z Jakubem Skałbanią oraz Netwise International mające na celu ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Celem jest osiągnięcie 100% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, ewentualne ogłoszenie przymusowego wykupu, a w efekcie wycofanie akcji NTW (NETWISE) z obrotu na rynku NewConnect.

Zamiarem jest nabycie w ramach wezwania nie więcej niż 60 561 akcji spółki po cenie ustalonej na 35 zł za jedną akcję.

"Zamiarem Stron Porozumienia jest niezwłoczne ogłoszenie Wezwania" - dodano w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus