Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Urteste planuje wypłacać dywidendę

Udostępnij

Zarząd URT (URTESTE) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej spółki za rok obrotowy 2023 i lata następne. Zgodnie z nową polityką, w przypadku odnotowania przez spółkę zysku w danym roku obrotowym zarząd planuje rekomendować wypłatę dywidend w wysokości od 40% do 60% wypracowanego zysku netto.

"W ocenie Zarządu Spółki, realizacja niniejszej polityki dywidendowej powinna umożliwić uzyskanie przez akcjonariuszy częściowego zwrotu z inwestycji w toku jej trwania oraz powinna stanowić instrument pozytywnie wpływający na stabilność akcjonariatu Spółki w długiej perspektywie. Jednocześnie realizacja niniejszej polityki dywidendowej powinna zapewnić Spółce środki na kontynuowanie działalności i realizację kolejnych projektów badawczych" - dodano w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+