Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze PCF Group zdecydowali o emisji akcji

Sebastian Wojciechowski, CEO PCF
Sebastian Wojciechowski, CEO PCF
Udostępnij

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF (PCFGROUP) podjęło uchwałę o emisji do około 5,84 mln akcji serii F, z której Spółka planuje pozyskać od około 205 mln do około 295 mln zł. Pozyskana kwota zostanie w całości przeznaczona na zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich pracujących nad trzema grami z segmentu AAA: Projekt Dagger, Projekt Bifrost i Projekt Victoria, które People Can Fly zamierza wydać w modelu self-publishing. Rozwój własnej działalności wydawniczej jest ważnym elementem zaktualizowanej strategii rozwoju Grupy, a jej celem strategicznym jest wygenerowanie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027.

Zgodnie z podjętymi uchwałami, emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej (niewymagającej opublikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze posiadający co najmniej 0,25% akcji Spółki będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu.

– Zaprezentowana przed miesiącem zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada, że większość gier z naszego portfela wydamy samodzielnie. Nasz 5-letni plan finansowy wskazuje, że przejście na self-publishing w dłuższym terminie buduje większą wartość dla spółki i akcjonariuszy. Realizacja tych planów wymaga oczywiście zapewnienia adekwatnego finansowania. Obecna sytuacja makroekonomiczna oraz wysoki poziom stóp procentowych istotnie wpływają na dostępność i warunki pozyskiwania finansowania dłużnego, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji nowych akcji – wskazał Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly. – Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027. To niemal 5-krotnie więcej niż w latach 2018-2022. Wierzymy, że ten 5-krotny wzrost skali działalności uzasadnia niespełna 20-proc. rozwodnienie kapitału – dodał Sebastian Wojciechowski.

People Can Fly pracuje obecnie nad siedmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania prac. Jeszcze w 2023 roku wydana zostanie gra o nazwie kodowej Projekt Thunder, przeznaczona na platformy wirtualnej rzeczywistości (VR), realizowana przez spółkę zależną – Incuvo. Incuvo pracuje także nad grą Green Hell VR, która miała swoją premierę w ubiegłym roku na platformach Oculus Quest 2, Oculus Rift, Pico oraz na PC, a w bieżącym roku zadebiutuje na kolejnych platformach VR (HTC i Sony NGVR).

W fazie preprodukcji znajdują się natomiast cztery gry z segmentu AAA. Trzy z nich – Projekt Dagger, Projekt Bifrost oraz Projekt Victoria – Spółka zamierza wydać w modelu self-publishing, z planowanymi premierami w latach 2025-2026. Na 2026 rok planowana jest z kolei premiera gry o nazwie kodowej Projekt Gemini, którą People Can Fly realizuje w modelu pracy na zlecenie (work-for-hire) z długoletnim wydawcą – Square Enix.

Kolejną grą w portfelu People Can Fly jest Projekt Red – gra z segmentu compact-AAA, obecnie będąca w fazie koncepcyjnej.

Kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji Spółka planuje w całości przeznaczyć na zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich pracujących nad projektami Dagger, Bifrost i Victoria. Te trzy gry realizowane są przez zespoły People Can Fly w Ameryce Północnej. Obecnie liczą one od 30 do 70 osób, a docelowo będzie to od 120 do 150 osób, w zależności od projektu.

Na realizację nowej strategii Spółka zamierza wykorzystać także środki własne, wpływy z bieżącej działalności operacyjnej oraz inne dostępne źródła finansowania, które nie spowodują rozwodnienia akcjonariuszy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus