Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions za 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody operacyjne 338 515 307 432 10%
Zysk z działalności operacyjnej 100 768 94 583 7%
Zysk brutto 99 416 93 625 6%
Zysk netto za okres sprawozdawczy 85 286 80 648 6%
       
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 627 96 486 32%
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej -35 105 17 369  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -87 072 -77 637  
       
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2021) 48 282 42 832 13%
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,55 2,41 6%

 

SZANOWNI AKCJONARIUSZE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.,

Mam przyjemność poinformować Państwa o dobrych wynikach finansowych ABS (ASSECOBS) za ostatni rok obrotowy.

W 2022 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 338,5 mln zł, czyli o 10,1 % więcej niż w roku 2021. Ponadto uzyskaliśmy zysk netto w wysokości ponad 85,3 mln zł, odnotowując 5,8 % wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechuje również przyrost (odpowiednio 7,2 % i 6,5 %).

Warto również dodać, że trwająca od blisko trzech lat pandemia nie wpłynęła znacząco na działalność naszej Spółki oraz jej efektywność. Udało nam się całkiem dobrze funkcjonować w zmieniających się okolicznościach oraz kolejny raz utrzymać wzrostowe wskaźniki finansowe. W tym czasie realizowaliśmy tryb pracy zdalnej lub hybrydowej, bez szkody dla naszej aktywności. Pracowaliśmy nad rozwojem obecnych produktów oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą odpowiednio wesprzeć przedsiębiorców w obecnym (nietypowym) okresie oraz pomóc zwiększać ich konkurencyjność w niedalekiej przyszłości. Oprócz tego, cały czas realizowaliśmy projekty wdrożeniowe u klientów w Polsce i za granicą.

Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem (biznesowym i technologicznym) oferowanych przez nas produktów i usług. Rok 2022 był okresem, w którym z sukcesem uruchomiliśmy naszych systemach klasy ERP oraz SFA algorytmy sztucznej inteligencji (Genius by Asseco) wpierające szereg istotnych procesów biznesowych (między innymi w zakresie generowania na bazie zgromadzonych danych rekomendacji biznesowych, adaptacji systemu do stylu pracy użytkowników, elastycznej automatyzacji czynności powtarzalnych czy inteligentnym analizom z elementami predykcji). Rozszerzyliśmy też zakres naszej oferty (głównie dla klientów z branży FMCG i farmacji) w obszarze usług realizujących cyfrowe rozpoznawanie obrazu (Image Recognition), umożliwiających cyfrową analizę standardu ekspozycji produktów w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, apteki).

Na końcu chciałbym przypomnieć, że w pierwszym półroczu 2022 roku nasza Spółka wypłaciła akcjonariuszom ponad 70,8 mln zł w postaci dywidendy. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Asseco Business Solutions podzieliło się z inwestorami aż czternastoma dywidendami, o łącznej wartości ponad 550,0 mln zł.

Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie i mamy nadzieję, że regularnie wypłacane przez nas dywidendy są dowodem, że zainwestowane środki oraz nasza praca przynoszą właściwe efekty. Zapraszam do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym Asseco Business Solutions S.A. za 2022 rok.

Wojciech Barczentewicz

Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus