Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W lutym 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW spadła o 33,3% r/r

Udostępnij
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 33,3% rdr do 18,8 mld zł
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 24,4% rdr do poziomu 578,9 tys. szt.
  • Spadek wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 38,7% rdr do 444,8 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 39,6% do 9,4 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 9,7% rdr do 12,6 TWh

W lutym 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,8 mld zł, czyli o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 31,3% rdr do poziomu 18,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 0,93 mld zł, o 31,3% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 60 181,40 pkt. i była o 1,6% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lutym odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 28,5% rdr do poziomu 229,8 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 31,7% rdr i wyniosła 214,1 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w lutym wyniosła 223,9 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lutym wyniósł 911,1 tys. szt., czyli o 26,9% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 24,4% rdr do poziomu 578,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 44,4% rdr do 115,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 17,9% rdr do 198,3 tys. szt.

W lutym odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 41,7% rdr do poziomu 216,2 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 32,2% rdr do 69,7 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 92,9 mld zł, wobec 97,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 38,7% rdr do poziomu 444,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 23,1 mld zł wobec 54,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 57,8% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lutym br. 9,4 TWh, co oznacza spadek o 39,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 83,0% rdr do poziomu 4,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 65,0% rdr do poziomu 4,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 9,7% rdr do 12,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 0,5% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,1% rdr do poziomu 10,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,7 TWh, co oznacza spadek o 2,2% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 32,1% rdr do poziomu 6,1 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 68,6% rdr, do wolumenu 2,5 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w lutym 2023 r. 599,7 mld zł (127,1 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 418 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 316,0 mld zł (279,0 mld EUR).

Na Głównym Rynku w lutym 2023 r. zadebiutowały akcje spółki GMT (GENOMTEC) (przejście z NewConnect).

W lutym br. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.  

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus