Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

ML System z wzrostem sprzedaży i spadkiem zysku netto w 2022 r.

Udostępnij

Grupa MLS (MLSYSTEM) zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi wypracowała w 2022 r. 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,3 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 49,8 proc., do 36,5 mln zł.

- Konsekwentnie realizujemy założenia strategii, osiągając coraz wyższe przychody ze sprzedaży, a 2022 r. był pod tym względem rekordowy. Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA. Ambitne cele strategiczne realizujemy pomimo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Zarówno branża fotowoltaiczna, jak i budowlana odnotowują aktualnie spadki, co jest konsekwencją opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz konfliktu na Ukrainie, którego następstwem jest m.in. zmniejszona dostępność komponentów, a dalej wzrost cen materiałów i ich logistyki. Od początku działalności pracujemy nad niezależnością w pełnym łańcuchu dostaw oraz własnymi technologiami, np. nanotechnologią kwantową, ogniwami tandemowymi lub wielozłączowymi, dlatego uważamy, że w szerszym horyzoncie czasowym aktualne ograniczenia przełożą się na wzrost ekspozycji naszych rozwiązań na rynku - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

- Z kwartału na kwartał rośnie udział wysokomarżowych produktów, w tym objętych strategią „nowej ery kwantowej” w naszym portfolio sprzedażowym - oczekujemy, że trend ten będzie kontynuowany także w roku bieżącym. Widzimy obiecujące perspektywy wzrostu zarówno w segmencie BIPV, jak i fotowoltaiki klasycznej - w szczególności dla odbiorców reprezentujących sektor energetyki zawodowej i MŚP. Stale umacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych, zwiększając obszar ekspansji o kolejne kierunki – w ostatnich miesiącach pojawiliśmy się na rynku litewskim i węgierskim – dodaje Dawid Cycoń.

W 2022 r. ML System wykazała szacowany skonsolidowany zysk netto w kwocie 0,2 mln zł wobec zysku netto 1,7 mln zł w 2021 r. Jest to konsekwencja wyższych kosztów amortyzacji o 9,4 mln zł w ujęciu rok do roku oraz wzrostu o ponad 5 mln zł kosztów finansowych w porównaniu z 2021 r.

Spółka nieprzerwanie rozwija portfolio produktów w oparciu o silne kompetencje B+R. W grudniu 2022 r. podpisała umowę z PARP w zakresie dofinansowania w wysokości 10 mln zł projektu tzw. „fotowoltaicznej dachówki” dedykowanej m.in. modernizowanym obiektom zabytkowym. Liczba projektów koncentrujących się na zwiększeniu efektywności energetycznej takich budynków powinna w kolejnych latach rosnąć za sprawą europejskiej strategii „fala renowacji”. Ponadto, w styczniu 2023 r. firma otrzymała kolejne dwa patenty, które chronią jej know-how w zakresie produkcji innowacyjnych szyb zespolonych. Aktualnie ML System posiada 16 patentów, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółka planuje opublikować 31 marca 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus