Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Benefit Systems w 2022 r.: 1,6 mln kart sportowych i ponad 213 mln zł zysku operacyjnego

Udostępnij

BFT (BENEFIT) podsumowuje udany 2022 r. Na koniec grudnia liczba kart sportowych na wszystkich rynkach grupy osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mln, a zysk operacyjny przekroczył 213 mln. Początek roku to kontynuacja pozytywnych trendów – spółka szacuje, że w I kwartale 2023 liczba użytkowników programu MultiSport wzrosła o 120 tysięcy w Polsce oraz o ponad 30 tysięcy na rynkach zagranicznych. W całym 2023 r. Benefit Systems oczekuje wzrostu liczby kart w Grupie o około 300 tysięcy oraz dalszej poprawy rentowności prowadzonej działalności.

– Za nami bardzo udany rok, który kończymy z rekordową liczbą 1,6 mln kart sportowych, dobrym wynikiem operacyjnym i mocnym bilansem. W trakcie całego 2022 roku, mimo pierwszych miesięcy poświęconych na odbudowę naszego biznesu po pandemii, pozyskaliśmy prawie pół miliona nowych użytkowników. Sam czwarty kwartał był także bardzo udany – liczba kart wzrosła o ponad 120 tysięcy w Polsce i ponad 50 tysięcy na rynkach zagranicznych – mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, i dodaje: – Na szczególną uwagę zasługuje frekwencja w klubach fitness w ubiegłym roku, która była najwyższa od dekady. Popyt na ofertę klubów fitness znacząco przerósł nasze oczekiwania. Własne sieci fitness zakończyły rok z liczbą karnetów na poziomie ponad 180 tysięcy, a przychody były wyższe o ponad 20% w stosunku do wyników zaraportowanych na koniec czwartego kwartału 2019 roku. Liczne inicjatywy skoncentrowane na optymalizacji kosztów wdrażane od początku pandemii oraz wygenerowane w ubiegłym roku przychody zaowocowały istotną poprawą rentowności naszych klubów fitness. Ten obszar był ważnym elementem wzrostu zysków w 2022 roku w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a jego wpływ wyniósł ponad 40 mln zł.

Grupa odnotowała znaczną poprawę wyników względem okresu sprzed pandemii Covid-19 (wzrost rentowności operacyjnej o 1 p.p. w 2022 roku względem 2019 oraz o 6,2 p.p. w 4 kwartale ub.r.). Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w 2022 r. wyniosły 1909,7 mln zł i były wyższe o 100% w stosunku do 2021 roku, co przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 212,8 mln zł. Wynik EBITDA w 2022 r. był o 117% wyższy i wyniósł 444,9 mln zł.

Segment Polska

Na koniec IV kwartału 2022 roku karty sportowe posiadało ponad 1 187,3 tys. osób w Polsce. Benefit Systems szacuje, że w trakcie pierwszego kwartału bieżącego roku liczba kart w Polsce zwiększy się o 120 tys. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na aktywność fizyczną w obiektach sportowych, Grupa kontynuuje rozwój oferty Programu MultiSport, zarówno poszerzając grono partnerów (ponad 4,7 tys. obiektów w Polsce), jak i rozwijając własną sieć klubów fitness. Na koniec minionego roku w portfolio Grupy znajdowało się 170 własnych klubów fitness, w tym siedem nowych: cztery otwarte w Warszawie (Zdrofit PZO, Lazurowa, HUB, Mennica), po jednym w Starej Iwicznej (Zdrofit NPark), w Wodzisławiu Śląskim (Fabryka Formy) i w Łodzi (FitFabric Strażacka).

Spółka odnotowała w omawianym okresie dużo wyższą aktywność użytkowników w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią (choć nieco niższą rok do roku). – Od zakończenia pandemii obserwujemy bardzo wysoką aktywność klientów klubów fitness – tak było w całym 2022 roku. Zjawisko to jest ważnym czynnikiem wpływającym na popyt oraz rosnące przywiązanie klientów i użytkowników do produktu. Jednocześnie potrafimy w takim otoczeniu generować satysfakcjonujące marże – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Według wstępnych danych w IV kwartale 2022 r. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 403,2 mln zł (wzrost o 43% względem analogicznego okresu w 2021 r.). EBIT wyniósł 72,1 mln zł, a EBITDA 123,9 mln (wzrost o 63% względem IV kwartału 2021 r.).

Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju platformy MyBenefit, zarówno technologicznym (moduł Active z grywalizacją), jak i produktowym – rozszerzona oferta usług w kategorii Turystyka. W IV kwartale ub.r. liczba użytkowników wzrosła do 614 tys., a obroty na platformie osiągnęły poziom 200,9 mln zł. Oferta Grupy jest intensywnie rozwijana również w ramach programu MultiLife, który w pierwszym kwartale bieżącego roku będzie promowany w ramach szerokiej kampanii marketingowej, budującej rozpoznawalność marki oraz wspierającej sprzedaż.

Segment Zagranica

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2022 r. aktywnych było łącznie 430,8 tys. kart. Według szacunków  Benefit Systems, w pierwszym kwartale br. ich liczba wzrośnie o ponad 30 tys. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale ub.r. 159,6 mln zł, a zysk operacyjny 2,2 mln zł. Obecnie działa 15 klubów własnych w Czechach, 8 w Bułgarii oraz 1 w Słowacji. Na rynku tureckim kontynuowane są działania związane z budową sieci partnerskiej oraz sprzedażą kart sportowych wśród pracodawców.

Komentarz dotyczący początku 2023 roku

- Obserwujemy dynamiczny wzrost zapotrzebowania, zarówno na benefity, jak i na usługi fitness. Ten popyt najlepiej widać na szacunkowych wynikach sprzedaży kart sportowych w Polsce. W pierwszych miesiącach roku zwiększyliśmy bazę kart o 120 tysięcy, realizując tym samym w trzy miesiące naszą poprzednią, roczną prognozę. Sprzedaż karnetów B2C oraz wolumeny na rynkach zagranicznych w pierwszym kwartale są zgodne z oczekiwaniami i nie obserwujemy negatywnych efektów dwucyfrowych podwyżek cenników, przeprowadzonych na początku roku. Bardzo aktywnie rozwijamy naszą sieć klubów własnych: otworzyliśmy dwa nowe, wielkopowierzchniowe obiekty My Fitness Place w Krakowie oraz klub Form Factory w czeskim Brnie. Dzięki udanej transakcji z Calypso Fitness S.A., dodatkowo powiększyliśmy naszą bazę o 16 obiektów w bardzo atrakcyjnych i perspektywicznych lokalizacjach. Działania te są ważne ze względu na potrzeby użytkowników kart MultiSport oraz obserwowany od kilku kwartałów stabilny wzrost zainteresowania treningami w naszych sieciach – liczymy, że ten trend będzie się utrzymywał i wspierał naszą rentowność w kolejnych latach. Z dużym optymizmem patrzymy na resztę roku i oczekujemy dalszych wzrostów. W Polsce chcemy w 2023 r. dodać od 180 do 200 tysięcy kart sportowych oraz ok. 30 tysięcy karnetów, a na rynkach zagranicznych planujemy wzrost liczby kart na poziomie 100 tysięcy. W 2022 roku odnotowaliśmy bardzo dobrą rentowność operacyjną i mamy ambicje, by zwiększyć ją w tym roku. Podtrzymujemy także chęć rekomendowania wypłaty dywidendy na poziomie istotnie wyższym niż 60% zysku netto za poprzedni rok - dodaje Bartosz Józefiak.

Ważne wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Benefit Systems, w ramach transakcji z Calypso Fitness S.A., przejmie 16 klubów, które znacząco wzmocnią ofertę Grupy w miastach z dużym potencjałem wzrostu, przede wszystkim w Szczecinie (4 obiekty) i Trójmieście (7 obiektów). Pozostałe kluby zlokalizowane są w Warszawie (2), Wrocławiu (1), Krakowie (1) oraz Częstochowie (1). Po transakcji liczba klubów własnych Grupy w Polsce wzrośnie do 186. Wartość przejmowanych klubów została ustalona na 54 mln złotych (z tej kwoty 34,3 mln przypada na zaległe wierzytelności, przysługujące Benefit Systems wobec Calypso Fitness.).

W pierwszym kwartale Spółka uzyskała także pozytywną decyzję organizacji B Lab Europe w sprawie recertyfikacji B Corp. Benefit Systems jest tym samym pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., odnowiła certyfikację. Proces recertyfikacji, czyli niezależnej weryfikacji przeprowadzonej przez B Lab, był tym trudniejszy, że dotyczył roku 2021, w którym flagowy produkt spółki i branża fitness zmagały się m.in. z licznymi pandemicznymi ograniczeniami.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus