Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

KRUK może wyemitować zagraniczne obligacje w EURO

Udostępnij

Zarząd KRU (KRUK) w dniu dzisiejszym poinformował o podjęciu uchwały, zgodnie z którą rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, niepodporządkowanych, niezabezpieczonych obligacji w walucie Euro pod ustalonym programem o łącznej wartości nie wyższej niż 350 mln EUR.

- KRUK od lat korzysta ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania, które są ważnym elementem jego ciągłego wzrostu na międzynarodowym rynku zarządzania wierzytelnościami. Obok kredytów bankowych, KRUK posiada otwarte programy emisji obligacji, pod którymi emituje dłużne papiery wartościowe w Polsce. W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia KRUKa, który jest jednym z największych podmiotów w branży na arenie  międzynarodowej i który ma niegasnący apetyt na dalszy rozwój.  Skala naszej działalności i chęć dalszego wzrostu skłania nas do dalszej dywersyfikacji długu i sięgnięcia do nowych źródeł finansowania. Stąd dzisiejsza decyzja o otwarciu programu na potencjalne emisje obligacji zagranicznych w walucie euro pod prawem szwedzkim - powiedział Piotr Krupa, CEO i prezes KRUK S.A.. – To ważny krok, który pozwoli na emisję długu w walucie, której coraz bardziej potrzebujemy.  Jesteśmy międzynarodowa organizacją, z coraz mocniejszą pozycją rynkową we Włoszech i Hiszpanii. Do tego kontynuujemy naszą transformację technologiczną. Wierzę, że opublikowane kilka dni temu kolejne rekordowe wyniki KRUKa  oraz przyznane nam mocne na tle branży oceny ratingowe przez międzynarodowe agencje, pomogą nam dotrzeć do nowych źródeł finansowana dla KRUKa. Liczymy na to, że zagraniczni inwestorzy w obligacje, podobnie jak dotąd polscy, obdarzą nas swoim zaufaniem. Tym bardziej, że posiadamy już wieloletnie doświadczenia z zagranicznymi inwestorami w akcje KRUKa. Podkreślę na koniec, że potencjalne emisje zagraniczne będą dywersyfikować i uzupełniać obecne źródła finansowania, z których nadal chcemy korzystać. Nasze podejście do finansowania jest jedną z mocnych stron KRUKa.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus