Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Platige Image za 2022 r. oraz list zarządu do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 138 959 106 455 31%
Koszty działalności operacyjnej 129 012 99 818 29%
Zysk na sprzedaży 9 947 6 637 50%
Pozostałe przychody operacyjne 2 450 2 502 -2%
Pozostałe koszty operacyjne 539 522 3%
Zysk z działalności operacyjnej 11 857 8 616 38%
Przychody finansowe 60 77 -22%
Koszty finansowe 870 487 79%
Zysk (strata) brutto 10 903 8 123 34%
Zysk (strata) netto 7 536 6 925 9%
EBITDA 15 734 12 406 27%
       
Rezerwa na Program Motywacyjny 1 062 1 072 -1%
EBITDA skorygowana 16 796 13 478 25%
Zysk / Strata netto skorygowana 8 598 7 997 8%

 

Szanowni Akcjonariusze,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za 2022 rok.

Był to kolejny rok wzrostu oraz rok najlepszych w historii wyników finansowych w ponad 25 letniej historii firmy. Grupa PLI (PLATIGE) to już ponad 300 osobowy zespół zaangażowany w realizację projektów dla klientów z całego świata. Kontynuowaliśmy proces ekspansji na rynki międzynarodowe, pozyskując duże projekty z nowych rynków, np. z Australii. Bardzo dobrze rozwijała się sprzedaż na rynku amerykańskim w związku z otwarciem nowego biura w Los Angeles. Zrealizowaliśmy już kilkanaście projektów dla wiodących amerykańskich marek oraz aktywnie pozyskujemy nowe. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu zamówień z tego rynku. Rozwijamy także inny zapowiadany kierunek rozwoju – kraje MENA, gdzie pozyskaliśmy nowe projekty. Na rodzimym rynku kontynuujemy wieloletnią, owocną współpracę z dotychczasowymi klientami. Utrzymywaliśmy także bardzo wysoką jakość naszych produkcji. Ubiegły rok przyniósł nam po raz kolejny tytuł Studia Postprodukcyjnego Roku w konkursie Klubu Twórców Reklamy, a także wiele nagród na festiwalach i konkursach międzynarodowych.

Prace nad wykorzystaniem silnika Unreal Engine,o których informowaliśmy w poprzednich raportach przynoszą bardzo dobre efekty, a przychody z produkcji zrealizowanych w całości z wykorzystaniem Unreal Engine stanowią już ponad 10% całkowitych przychodów. Doskonałe rezultaty w implementacji tego narzędzia zaowocowały także otrzymaniem statusu oficjalnego partnera serwisowego Unreal Engine, co powinno jeszcze bardziej przyspieszyć nasz rozwój w tym obszarze.

Ubiegły rok to także intensywne prace pozwalające na zwiększenie potencjału w oferowaniu usług VFX, m.in. audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez wiodące studia filmowe. Zaowocowało to już pozyskaniem nowych zleceń. Oprócz prac dla serialu Wiedźmin, rozpoczęliśmy realizację efektów wizualnych do 3 innych projektów serialowych dla największych światowych studiów. W obszarze VFX widzimy ogromny potencjał wzrostu i rozwoju studia.

W naszej wiodącej linii biznesowej – cinematikach, rozwijaliśmy współpracę z wiodącymi klientami jak Activision i Ubisoft oraz realizowaliśmy zlecenia dla nowych partnerów. W IV kwartale 2022 roku otworzyliśmy jedno z najnowocześniejszych w naszym regionie studiów motion capture, które w znaczący sposób zwiększy nasze możliwości produkcji animacji z wykorzystaniem tej technologii. Kontynuujemy produkcję gier w spółkach PJ Games Sp. z o.o. oraz Image Games SA w ramach rozwoju naszych produkcji własnych.

Uważnie śledzimy i staramy się jak najszybciej wdrażać do procesów produkcyjnych narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Jest to obszar, któremu w 2023 roku będziemy poświęcać dużo uwagi.

Grupa Platige Image realizuje coraz większą część swoich przychodów na rynkach międzynarodowych, a do zespołu dołącza coraz więcej artystów i producentów spoza Polski. Dziś to już ponad 15% zespołu. Cieszymy się, że stajemy się atrakcyjnym miejscem realizacji ambicji zawodowych dla specjalistów z całego świata.

Będziemy pracować nad tym, aby 2023 był kolejnym rokiem wzrostu Grupy Platige Image. Dziękujemy, Zarząd Platige Image S.A.

Karol Żbikowski Prezes Zarządu

Artur Małek Członek Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus