Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

IMS pozyskał 6 mln zł dla Closer Music

Udostępnij

IMS podpisał porozumienie dotyczące pozyskania kapitału w wysokości 6 mln zł dla spółki zależnej Closer Music. Stronami Term Sheet są inwestorzy JRH (JRHOLDING), EKIPA Investments ASI kontrolowana przez EEE (EKIPA) oraz jedna osoba fizyczna.

"Inwestorzy zainwestują łącznie 6 mln zł przy wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 50 mln zł. Inwestorzy obejmą łącznie 1254 udziały stanowiące 10,71% w kapitale CM po jego podwyższeniu. W przypadku JRH inwestycja wyniesie 4 mln zł w zamian za 836 udziałów w CM (7,14% udział w kapitale CM po podwyższeniu), w przypadku EKIPA 1 mln zł w zamian za 209 udziałów w CM, w przypadku osoby fizycznej 1 mln zł w zamian za 209 udziałów w CM" - podano w komunikacie

Pozyskane środki Closer Music mają zostać przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności na rozbudowę internetowej aplikacji sprzedażowej, zwiększenie sił sprzedażowych i pozyskiwanie nowych klientów, działania marketingowe i promocyjne związane głównie z kanałem online oraz dalszą budowę wysokiej jakości baz muzycznych.

"Inwestorzy mają prawo konwersji udziałów posiadanych w CM na akcje IMS w terminie pomiędzy 24 a 36 miesiącem od podpisania Umowy Inwestycyjnej, co oznacza bezwarunkowe uprawnienie Inwestorów do żądania zamiany 1254 udziałów posiadanych przez Inwestorów w CM na 1.869.159 nowoutworzonych akcji IMS. Kurs akcji (cena emisyjna) wynosi 3,21 PLN za jedną akcję, co stanowi równowartość powiększonej o 15% średniej z kursów zamknięcia cen akcji IMS na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w styczniu 2023 roku" - dodano

Inwestorzy są też uprawnieni do przeprowadzenia due diligence Closer Music. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus