Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Advanced Graphene Products pozyskuje finansowanie z emisji nowych akcji

Udostępnij

Zgodnie z planem realizowana jest strategia pozyskania środków finansowych na wzrost skali produkcji i sprzedaży spółki Advanced Graphene Products (AGP) oraz komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach.

W ramach subskrypcji prywatnej Uprawnieni Akcjonariusze Spółki, tj. Piotr Zawistowski, Bartosz Klinowski, Iwona Klinowska oraz Artur Wiechczyński - Prezes Zarządu Spółki, objęli łącznie 1.325.000 z 4.368.550 akcji serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku. Ze względu na kwestie techniczne związane z rozksięgowaniem akcji sprzedawanych oraz z trwającym okresem zamkniętym, pozostałe akcje serii D zostaną objęte przez Uprawnionych Akcjonariuszy po publikacji Sprawozdania Finansowego za pierwsze trzy miesiące 2023 roku.

To oznacza, że teraz do GPH (GRAPHENE) wpłynie ponad 1,3 mln zł, które będą istotnym wsparciem kapitałowym do realizacji strategii rozwoju opracowanej przez nowy Zarząd Spółki. Druga część środków z emisji nowych akcji zasili Spółkę najpóźniej do końca czerwca br.

- Cieszymy się bardzo, że pierwsza część środków z emisji wpłynie do Spółki szybciej niż zakładaliśmy. Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad kilkoma nowymi grafenowymi projektami, takimi jak olej silnikowy z dodatkiem grafenu, którzy został opracowany wspólnie z firmą Chemnaft - krajowym producentem olejów silnikowych czy nowa receptura filamentu do druku 3D. Teraz będziemy mogli wykorzystać środki do przyspieszenia wdrożenia naszych działań pro-sprzedażowych. Między innymi mamy konkretny plan na wprowadzenie na rynek amerykański filamentu „PROGRAFEN”. Zamierzamy także zwiększyć skalę produkcji grafenu płatkowego oraz skomercjalizować zastosowanie grafenu płatkowego w nowych obszarach: pokryciach antykorozyjnych, cemencie, żywicach, olejach i kompozytach oraz rozwój badań R&D nad zastosowaniem grafenu w zbiornikach do magazynowania wodoru. Plan jaki chcemy zrealizować jest bardzo ambitny, ale wierzymy, że jest realny do wdrożenia z pomocą środków z emisji akcji.

– mówi Artur Wiechczyński, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Objecie akcji nowej emisji przez Uprawnionych Akcjonariuszy jest etapem realizacji umowy inwestycyjnej regulującej proces pozyskania kapitału i dotyczącej objęcia przez kluczowych Akcjonariuszy 4.368.550 akcji nowej emisji serii D. W ramach umowy inwestycyjnej kluczowi Akcjonariusze Spółki dokonali zbycia łącznie do ok. 3.043.550 aktualnie posiadanych przez nich akcji Spółki w trybie oferty publicznej na rzecz nowych inwestorów Spółki. Na dokapitalizowanie Spółki, czyli objęcie akcji nowej emisji serii D główni akcjonariusze przeznaczają całość środków pozyskanych ze sprzedaży akcji. Pozostałą resztę akcji obejmują zaś za dodatkową gotówkę, nie pochodzącą ze sprzedaży posiadanych przez nich akcji.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus