Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

HiProMine otrzyma od BGK finansowanie dłużne na strategiczne inwestycje

Michał Pokorski, prezes zarządu HiProMine
Michał Pokorski, prezes zarządu HiProMine
Udostępnij

Największy w Polsce producent alternatywnego białka, tłuszczu oraz nawozu pochodzenia owadziego pozyskał środki na budowę nowego zakładu produkcji pasz oraz wylęgarni owadów. Tym samy spółka ma zapewnione pełne finansowanie strategicznych projektów, które mają jej zapewnić skokowy rozwój.

 

HPM (HIPROMINE) zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego term sheet dotyczący warunków finansowania, m.in. długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 32,37 mln EUR. Środki posłużą finansowaniu realizowanych, kluczowych inwestycji, które obejmują budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcji pasz w Karkoszowie oraz budowę i wyposażenie nowej wylęgarni owadów w Robakowie. Do tego dochodzi budowa zakładu badawczo-rozwojowego.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że umowa z BGK kończy etap dopinania finansowania naszych kluczowych projektów. Tym bardziej to cieszy, że dokonaliśmy tego pomimo niezwykle trudnego i zmieniającego się otoczenia. To dla nas niezwykle ważny moment, zapewniający kolejny krok w dalszym, dynamicznym rozwój.

Realizacja naszych strategicznych inwestycji umożliwiających powstanie kompletnego łańcucha produkcji produktów białkowych z owadów jest w toku. Uruchomienie nowego zakładu produkcji pasz, o wydajności 25 tys. ton, planujemy na przełomie I i II kwartalu2024 roku. Równolegle realizujemy drugi etap budowy nowej wylęgarni, który także pozwoli zwielokrotnić produkcję i w pełni zapewnić surowiec nowemu zakładowi w Karkoszowie. Tu zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2023. 

Dzięki realizacji tych inwestycji HiProMine stanie się firmą o zupełnie innym potencjale. Będziemy ścisłą światową czołówką w naszej branży, przed którą rysują się ciekawe perspektywy rozwoju. Popyt na nasze produkty jest duży, co sprawia, że nie boimy się o zbyt

– komentuje Michał Pokorski, prezes zarządu HiProMine.

W zeszłym roku spółka zakończyła pierwszy etap budowy nowej wylęgarni (Centrum Genetyczne HiProMine) w Robakowie, umożliwiający przemysłową produkcję. Będzie to największe w Europie Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens. Dzięki uruchomieniu pierwszej części wylęgarni moce produkcyjne wzrosły około 20-krotnie. W podobnym rozmiarze ma zwiększyć się potencjał po oddaniu do użytku drugiej części. Jeśli chodzi o drugą ze strategicznych inwestycji, to HiProMine ma już wybranego wykonawcę. Zakład produkcyjny materiałów paszowych na bazie biomasy z owadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami oraz z infrastrukturą towarzyszącą wybuduje firma Atlas Ward za kwotę 65 mln zł.

Całkowity budżet realizowanych projektów wynosi około 45,8 mln EUR (tj. około 215 mln zł), z czego na nowy zakład produkcji pasz przeznaczono 35 mln EUR, na nową wylęgarnię owadów – 4,8 mln EUR i 2,9 mln EUR na zakład badawczo-rozwojowy.  Oprócz finansowania z BGK spółka przeznaczy na inwestycje 13,4 mln EUR ze środków własnych. Część tej kwoty stanowią fundusze pozyskane w ramach niedawno przeprowadzonej emisji akcji, której wartość sięgnęła 51 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze dotacje, granty lub inne źródła dofinansowań.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus