Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Rekordowe wyniki Biomedu Lublin, zyski rosną w dwucyfrowym tempie

Udostępnij

Biotechnologiczna spółka zakończyła 2022 rok z 22,4-proc. wzrostem przychodów i 37-proc. dynamiką zysku operacyjnego. Biomed chce dalej dynamicznie rosnąć i kontynuować ekspansję zagraniczną, m. in na nowe rynki z produktami Onko. Realizuje dwie strategiczne inwestycje – budowę nowego zakładu produkcyjnego i CBR – które mają zwielokrotnić potencjał polskiego producenta leków.

Biomed Lublin poprawia wyniki kolejny rok z rzędu. W ubiegłym roku przychody wzrosły o 22,4 proc. r/r i przekroczyły poziom 50 mln zł. Rekordowy poziom sprzedaży przełożył się na historycznie najwyższe zyski. Ubiegłoroczny EBIT zwiększył się o 37 proc. do 9,8 mln zł, a zysk netto o 43 proc. do 6,1 mln zł. EBITDA przekroczyła 16 mln zł.

- Po raz pierwszy w historii Biomedu Lublin roczne przychody przekroczyły 50 mln zł, a zysk operacyjny zbliżył się do 10 mln zł. Cieszy, że pomimo niezwykle wymagającego otoczenia, a w szczególności konfliktu w Ukrainie (był to jeden z kluczowych rynków) oraz bardzo wysokiej inflacji, zwłaszcza materiałów produkcyjnych, dochodowość naszego biznesu rośnie. Duża w tym zasługa efektywnego zarządzania kosztami i optymalizacji wielu procesów. Poprawiliśmy wewnętrzną komunikację, budujemy własny zespół sprzedażowy w Polsce, co skutecznie uwalnia potencjał naszych kluczowych produktów. Rynek ukraiński udało się nam zastąpić zwiększoną sprzedażą w innych krajach, niemniej widzimy tam oznaki ożywienia i w perspektywie średniookresowej liczymy na powrót z naszymi produktami do Ukrainy

– komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomed Lublin SA.

Spółka z powodzeniem wprowadzała w zeszłym roku swoje produkty na nowe rynki. Najpierw w maju weszła na rynek hiszpański z własnym produktem Onko BCG oraz do Rumunii ze szczepionką przeciwgruźliczą BCG – o łącznej wartości 5,7 mln zł. Następnie w lipcu okazało się, że będzie współpracować z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Wartość tej umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro. Do tego dochodzi rejestracja na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego Onko BCG. Dużym osiągnięciem była także zawarta w listopadzie umowa na dostarczenie Distreptazy do Arabii Saudyjskiej i Egiptu o wartości 12,86 mln euro. To największy kontrakt w historii Biomedu Lublin, który jednocześnie otwiera drogę do dalszej ekspansji zagranicznej poza rynek europejski. Na początku tego roku doszła umowa z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii.

- Mamy solidne fundamenty do budowania dalszego wzrostu. Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy kontynuację ekspansji na zagranicznych rynkach, m.in. przygotujemy się do wejścia na nowe rynki z produktami Onko. Prowadzone działania z partnerami handlowymi oraz równolegle kontynuowane już procesy rejestracyjne powinny przynosić kolejne efekty w postaci zawierania nowych umów sprzedażowych

– podkreśla Mieczysław Starkowicz.

W listopadzie ubiegłego roku spółka zaktualizowała strategię, która w najbliższych trzech latach (okres 2023-2025) ma przyspieszyć rozwój. Pomóc w tym ma współpraca z liderami rynku farmaceutycznego, rozbudowa portfolio produktowego, dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza oraz zbudowanie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce.

BML (BIOMEDLUB) z myślą o długofalowym i dynamicznym rozwoju realizuje dwie strategiczne inwestycje. Pierwsza dotyczy budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG, a druga Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).

- Obie inwestycje są w trakcie realizacji i są w pełni zabezpieczone pod względem finansowania. Ich zakończenie planowane jest w tym roku, choć pełna operacyjność z uwagi na liczne wymagania walidacyjne, rejestracyjne czy niezbędne certyfikacje nastąpi na początku 2025 roku. Inwestycja w nowy zakład ma umożliwić zwiększenie produkcji Onko BCG o około 210 000 opakowań/rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu. Budowa CBR ma podnieść konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów spółki, a także umocnić pozycję rynkową

– dodaje prezes Biomedu Lublin.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus