Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Majowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Po majówce analitycy BNP Paribas BM zdecydowali o wymianie niemal 1/3 spółek w swoim comiesięcznym portfelu. To największe porządki w tym roku, a więc bez zbędnego przedłużania przyjrzyjmy się, które spółki dołączyły do zestawienia, a które z niego wypadły.

 

Z początkiem maja w portfelu Biura Maklerskiego BNP nie znajdziemy już akcji AML (ALUMETAL), PKN (PKNORLEN) oraz TOR (TORPOL). A każda spółka to całkiem inny powód rozstania. W kolejność alfabetycznej, przyczyną w przypadku Alumetalu jest oczekiwane ponowne ogłoszenia wezwania przez Norsk Hydro. Zdaniem analityków, proponowana cena, zbliżona do poziomu notowań spółki z końca kwietnia, może ograniczać dalszy potencjał wzrostowy akcji spółki. W ich ocenie przyszedł więc czas na realizację zysków.

Po czterech miesiącach portfel BNP Paribas BM opuszcza także PKN Orlen. W krótkim uzasadnieniu tej decyzji możemy przeczytać:

„Tempo poprawy wyników w kolejnych kwartałach (po 1Q'23) powinno się pogarszać, przez co rekomendujemy sprzedaż spółki po odbiciu notowań w kwietniu”

Natomiast swoją nieco krótszą przygodę w „dziesiątce” Torpol kończy z uwagi na rozczarowującą zapowiedź braku wypłaty dywidendy. W dniu pojawienia się rekomendacji notowania spółki tąpnęły o niemal 12%, słowo „rozczarowanie”, faktycznie może być więc na miejscu. Specjaliści zwracają tez uwagę na pogorszenie się sentymentu inwestorów względem spółki. I zastępują potencjalnie bardziej atrakcyjnymi inwestycjami.

Do takich zaliczają m.in. akcje PEO (PEKAO). Ruch argumentują przebijającymi konsensus wynikami za pierwszy kwartał roku. Ale nie tylko.

„Zwracamy również uwagę na pozytywny aspekt, jakim jest stosunkowo niższa ekspozycja Pekao na kredyty w CHF na tle innych banków. Ponadto portfel ten już teraz jest w wysokim stopniu zabezpieczony rezerwami, nawet na wypadek negatywnego scenariusza w postaci nieprzychylnej dla sektora bankowego decyzji TSUE. Notowania spółki kontynuują odbicie z marcowych dołków i widzimy potencjał kontynuacji tego trendu” – wyjaśniają

Drugi nowy nabytek w portfelu, to mające za sobą bardzo udane dwa ostatnie lata akcje WTN (WITTCHEN). Tu za decyzją przemawiała zarówno przeszłość (rekordowe wyniki za 2022 r.), jak i może przede wszystkim przyszłość, w tym wysoki popyt na zakup walizek związany z dobrą koniunktura na rynku turystycznym czy rozwój sieci zagranicznych salonów stacjonarnych. Zespół BNP Paribas BM dodaje też, że sprzyjającymi czynnikami dla utrzymania wysokich marż przez Wittchen jest spadek kursu USD/PLN oraz kosztów frachtu dla kupowanych towarów.

Listę majowych nowości zamyka WPL (WIRTUALNA), dołączająca do portfela po raz pierwszy (zresztą tak jak Wittchen). Wbrew pozorom, również mogąca zyskać na dobrej kondycji branży turystycznej. Oddając jednak głos analitykom BNP Paribas BM:

„W obrębie rynku reklamy, przewidujemy, że w ślad za trajektorią koniunktury gospodarczej, w I kwartale br. zanotowane będzie lokalne minimum jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu. Jest to potwierdzone przez oczekiwania zarządu odnośnie odbicia rynku w drugim półroczu. W biznesie spółki podoba nam się również zwiększenie w zeszłym roku (poprzez przejęcie węgierskiego podmiotu Szallas) ekspozycji na turystykę, co w obliczu utrzymującego się silnego popytu w tej branży, jest dobrym prognostykiem dla tegorocznych wyników” - uzasadniają

 

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu: APR (AUTOPARTN), ASB (ASBIS), BDX (BUDIMEX), ECH (ECHO), PLW (PLAYWAY), VOT (VOTUM) oraz XTB.

Zachowanie portfela w czasie, rotacje pozycji i efektywność wprowadzonych zmian w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM)

Spółka Zmiana Komentarz
ASB (ASBIS) Spółka podała na początku kwietnia prognozę wyników na 2023 r. zakładającą wzrost sprzedaży o ok. 15% r/r i zysku netto o ok. 6% r/r. Oceniamy te założenia jako dość konserwatywne biorąc pod uwagę wcześniejsze komentarze Zarządu, który pozytywnie ocenia bieżącą sytuację rynkową. Oczekujemy, że wyniki 1Q’23 powinny przynieść wyraźną poprawę względem zeszłego roku (efekt rozpoczęcia wojny w Ukrainie) z uwagi na stabilizację biznesu na Ukrainie, rozwoju na nowych rynkach (Afryka, Azja Centralna) oraz wchodzenie w nowe obszary dystrybucji (np. robotyka, ochrona zdrowia). Ponadto zarząd nie dostrzega obecnie negatywnego wpływu koniunktury gospodarczej na popyt. Inwestorzy mogą także oczekiwać wzrostu dywidendy na akcję wypłacanej z zysku za 2022 r., co przy cały czas niskiej wycenie wskaźnikowej (wskaźnik cena/zysk poniżej 4,0x) powinno sprzyjać notowaniom.
APR (AUTOPARTN) Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket  (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów i długi czas oczekiwania na nowe auta, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej), co przy mocnym bilansie oraz dalszej intensyfikacji sprzedaży zagranicznej będzie wsparciem wyników w najbliższych kwartałach. Spółka nie dostrzega spowolnienia popytu (dynamika przychodów w okresie styczeń - marzec ok. 30% r/r). Efekt dźwigni operacyjnej oraz wzrost udziału eksportu do ponad 50% przychodów (w 2025 r. otwarcie nowego centrum logistycznego nakierowanego na eksport) powinny wspierać dalszy dynamiczny wzrost wyników. Podtrzymujemy pozytywną ocenę perspektyw Auto Partner.
BDX (BUDIMEX) Pozytywnie oceniamy perspektywy kolejnych kwartałów. Na koniec 2022 r. portfel zleceń okazał się rekordowy (13,3 mld PLN), a w „poczekalni” znajduje się kolejne blisko 6,0 mld PLN. Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac. Buforem bezpieczeństwa dla rentowności w kolejnych okresach jest zwiększenie poziomu waloryzacji kontraktów oraz rekordowy poziom salda rezerw na straty. Pozytywnie oceniamy perspektywy spółki w średnim i długim terminie (mocny bilans, wysoki zdywersyfikowany portfel zleceń, rozwój segmentu usługowego oraz inwestycje w perspektywiczne segmenty związane z rynkiem energetycznym oraz OZE). Mocnym wsparciem dla notowań byłoby odblokowanie środków z KPO, które opóźniają start inwestycji, w szczególności kolejowych.
ECH (ECHO) Pozytywnie oceniamy strategię spółki dotyczącą zwiększenia skali w segmencie mieszkaniowym, w tym lokali na wynajem (cel 10k mieszkań w Resi4Rent do 2024 podtrzymany) oraz dotyczącą projektów multisegmentowych. W naszej ocenie pod względem sprzedażowym obecny rok nie będzie słabszy (niższa niepewność, nadal dobra sytuacja na rynku pracy, niższe stawki WIBOR, presja na ceny mieszkań wraz z niską ofertą oraz potencjalnym popytem wygenerowanym przez programy rządowe wspierające kupujących), co wraz z niższą presją ze strony podwykonawców powinno wspierać przyszłe rezultaty spółki. Jednocześnie poprawiający się bilans na bazie sprzedaży aktywów komercyjnych pozwoli na kontynuowanie wypłaty dywidendy, a stopa dywidendy powinna utrzymać się na poziomie dwucyfrowym.
PEO (PEKAO) W I kwartale Bank Pekao odnotował 1,45 mld zł zysku netto wobec 0,91 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Wyniki okazały się być 11% powyżej konsensusu. Zarząd rekomenduje, by na dywidendę z zysku za 2022 r. przeznaczyć 958 mln zł, co daje 3,65 zł dywidendy na akcję. Zwracamy również uwagę na pozytywny aspekt, jakim jest stosunkowo niższa ekspozycja Pekao na kredyty w CHF na tle innych banków. Ponadto portfel ten już teraz jest w wysokim stopniu zabezpieczony rezerwami, nawet na wypadek negatywnego scenariusza w postaci nieprzychylnej dla sektora bankowego decyzji TSUE. Notowania spółki kontynuują odbicie z marcowych dołków i widzimy potencjał kontynuacji tego trendu.
PLW (PLAYWAY) Pozytywnie oceniamy zaprezentowane wyniki za 3Q’22, które wyraźnie przekroczyły rynkowy konsensus. Przychody były wspierane przez portfolio dotychczasowych tytułów własnych oraz pochodzących ze spółek, w których PLW posiada znaczące udziały, jak np. Cooking Simulator VR wydany przez Big Cheese Studio. Ponadto spółka zawarła dwie umowy dystrybucyjne z Xbox Game Pass i Epic Store, które będą źródłem dodatkowego przychodu. W 2023r. oczekiwane jest wydanie sequeli sztandarowych gier dewelopera, czyli m.in. House Flipper 2, Thief Simulator 2 albo Cooking Simulator 2. Pierwsze premiery w 2023r. (Sim Rail i WW2 Rebuilder) zostały pozytywnie przyjęte przez rynek, a Contraband Police może stać się jedną z ważniejszych produkcji PLW. W marcu House Flipper i Ultimate Fishing Simulator otrzymały certyfikaty dystrybucyjne na rynku chińskim.
VOT (VOTUM) Dynamiczny rozwój segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych sprawił, że grupa Votum w całym 2022 r. osiągnęła 300,6 mln zł przychodów, wobec 195,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto na poziomie ponad 88 mln zł, w porównaniu z 10,1 mln zł rok wcześniej. Jak już wcześniej wskazywał zarząd, opinia rzecznika generalnego TSUE powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania kredytobiorców pozywaniem banków i dodatkowo sprawia, że frankowicze nie będą zainteresowani bankowymi propozycjami ugodowymi. Rynek negatywnie przyjął jednak informację o wstępnych wynikach segmentu bankowego w I kwartale, który pokazał spadek w ujęciu kwartalnym. Naszym zdaniem reakcja kursu była przesadna, a długoterminowe perspektywy pozostają pozytywne.
WPL (WIRTUALNA) Spółka wypracowała solidne wyniki w IV kwartale, kiedy przychody ze sprzedaży wzrosły o 31% r/r, a znormalizowana EBITDA to 15% r/r, w tym bez efektów przejęć dynamiki te wynosiły odpowiednio +12% i +7% r/r. W obrębie rynku reklamy, przewidujemy, że w ślad za trajektorią koniunktury gospodarczej, w I kwartale br. zanotowane będzie lokalne minimum jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu. Jest to potwierdzone przez oczekiwania zarządu odnośnie odbicia rynku w drugim półroczu. W biznesie spółki podoba nam się również zwiększenie w zeszłym roku (poprzez przejęcie węgierskiego podmiotu Szallas) ekspozycji na turystykę, co w obliczu utrzymującego się silnego popytu w tej branży, jest dobrym prognostykiem dla tegorocznych wyników.
WTN (WITTCHEN) Spółka osiągnęła rekordowe wyniki w całym 2022 r., jak i w samym IV kwartale. Przychody w 4Q22 wyniosły 136,7 mln zł (+30% r/r), EBITDA to 40,7 mln zł (+26% r/r), a zysk netto wzrósł o 41% r/r do 29,0 mln zł. Pozytywnie należy ocenić także generację wolnych przepływów pieniężnych (51 mln zł, ok. 7% kapitalizacji), co przełożyło się na wysoką rekomendację wypłaty dywidendy. Spółka chce przeznaczyć na dywidendę 3,33 zł na akcję (DY = 8,4%). Ponadto sprzedaż w 1Q’23 kontynuowała szybkie wzrosty (+50% r/r). Chociaż z uwagi na efekty bazy, dynamika może być niższa w kolejnych kwartałach, to dostrzegamy argumenty za kontynuacją szybkiego rozwoju firmy. Zarząd, z uwagi na dobrą koniunkturę na rynku turystycznym, dostrzega wysoki popyt na zakup walizek. Spółka systematycznie rozwija sieć salonów stacjonarnych zagranicznych (+8% planowane w 2023 r.), ale także obecność na platformach sprzedaży i własne kanały e-commerce. Sprzyjającymi czynnikami dla utrzymania wysokich marż jest też spadek kursu USD/PLN oraz kosztów frachtu dla kupowanych towarów.
XTB Według wstępnych szacunków spółka wypracowała w I kwartale 302,8 mln zł zysku netto, wobec 252,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. To najlepsze kwartale wyniki w historii spółki, które jednocześnie przekroczyły o ponad 60% rynkowe prognozy. Pozytywnie oceniamy skalę akwizycji nowych klientów, która wyniosła 104 tys., o 88% więcej r/r, co buduje bazę pod przyszłe wyniki. Dla porównania, celem zarządu na ten rok jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. Spółka przyznaje, że priorytetem jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Spółka czeka na zgodę KNF na przeprowadzenie skupu akcji i jeśli ją uzyska, to na buyback przeznaczy 25% zeszłorocznego zysku netto, a 50% trafi na dywidendę. Jeśli nie uzyska zgody, to dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 75%. W okresie wrzesień-październik XTB chce udostępnić nowy produkt o charakterze inwestyjno-oszczędnościowym, co powinno sprzyjać akwizycji klientów.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus