Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 18. tygodnia 2023 r.

Udostępnij

Nowe rekomendacje

Kilka rekomendacji dotyczących podziału ubiegłorocznego zysku pojawiło się jeszcze w ostatnich dniach kwietnia, zatem zanim o 18. tygodniu roku, wróćmy jeszcze do 17.

 • Jedną z nich jest propozycja zarządu DIG (DIGITANET), aby po czteroletniej przerwie wrócić do podziału zysku z akcjonariuszami. Proponuje, aby trafiło do nich łącznie 3,04 mln zł, czyli 0,73 zł na akcję. >>>
 • Również powrót do wypłaty dywidendy, w tym przypadku po trzyletniej pauzie, szykuje się w przypadku FSG (FASING). Wypłata jest jednak warunkowa i uzależniona od spełnienia kowenantów finansowych dotyczących kredytów lub uzyskania zgody na odstępstwo od nich. >>>
 • Dywidendową serię utrzymać zamierza ULG (ULTGAMES). Piąta kolejna wypłata ma zgodnie z rekomendacją wynieść jednak 0,5 zł na akcję, a to oznacza drugi kolejny rok spadku wysokości wypłacanej dywidendy. >>>
 • Z kolei CIE (CIECH) proponuje, aby z ubiegłorocznego zysku do akcjonariuszy trafiło 1,5 zł na akcję. Czyli nic ponad grudniową zaliczkę. "(...) zarząd uważa, że stale niepewna sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja i wahania na rynku surowców oraz nierozstrzygnięta sytuacja militarna i polityczna na Ukrainie nakazują ostrożnie podchodzić w zakresie przygotowania spółki do zdarzeń nieprzewidzianych" - uzasadniono w projekcie uchwały
 • Nietypowo, bo w minioną sobotę ukazała się rekomendacja zarządu VIN (VINDEXUS), który proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję. Spółka wprawdzie zerwała z polityką wzrostu wartości dywidendy o 5 gr rocznie, ale proponowana dywidenda będzie najwyższą od czterech lat. >>>
 • Natomiast już w maju poznaliśmy jedną z bardziej wyczekiwanych dywidendowych rekomendacji, a mianowicie tę dotyczącą PZU. Propozycja zarządu ubezpieczyciela to 2,4 zł na akcję, na co złoży się zarówno wypłata ubiegłorocznego zysku jak i środki z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto wypracowanego w 2021 r. >>>

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • Jedyne w "majówkowym" tygodniu WZA, czyli CFS (CFSA) zdecydowało o wypłacie 0,65 zł dywidendy na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona jeszcze w maju. >>>
 • Prezes BCS (BIGCHEESE), Łukasz Dębski w liście do akcjonariuszy potwierdził chęć wypłaty dywidendy, a rekomendacja podziału zysku ma się wkrótce ukazać. Biorąc pod uwagę prognozy analityków, dywidenda powinna być wyższa r/r o niemal 40%. >>>
 • Decyzje dotyczące podziału zysku ACP (ASSECOPOL), WAS (WASKO), SNX (SUNEX), VIN (VINDEXUS) zapadną w ostatnich dniach maja. Daty dotyczące WZA wszystkich spółek znajdują się oczywiście na ich dywidendowych profilach. 
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus