Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: Arctic Paper – konferencja z zarządem po wynikach za 1Q23

Udostępnij

Spółka ATC (ARCTIC) podała kolejny kwartał z rzędu dobre wyniki, choć tym razem już słabsze w ujęciu r/r. Podstawową przyczyną pogorszenia jest spadek wolumenów sprzedaży (papier -31,9% r/r i celuloza - 13,0% r/r) oraz w mniejszym stopniu spadek cen papieru i celulozy. W segmencie celulozy za ograniczenie popytu odpowiadają głównie mniejsze zakupy ze strony producentów opakowań. W efekcie ceny celulozy spadły (o ok. 4% q/q wg benchmarków rynkowych), co spółka wiąże, poza niższym popytem, ze zbliżającym się uruchomieniem nowych mocy wytwórczych w wysokości ok. 2 mln ton / rok w urugwajskiej fabryce należącej do fińskiego koncernu UPM. Dodatkowo spółka obserwuje rekordowe zapasy celulozy w magazynach portowych na całym świecie, co łącznie skłania zarząd do prognozowania kontynuacji niekorzystnej tendencji cen celulozy w kolejnych miesiącach. W segmencie papieru w 1Q23 spadek cen był nieznaczny, a spółka określa go jako skorelowany z obniżką cen energii elektrycznej, co oznacza, że papier pozostaje droższy o 15% (segment UWF) i 18% (segment CWF) r/r. Spółka przypisuje utrzymywanie się wysokich cen, mimo znacznego spadku popytu, zmianie podejścia konkurentów, którzy po latach wojen cenowych postanowili, w obliczu rosnących kosztów, większą uwagę poświecić marżowości. Najistotniejszym rynkiem, na którym wystąpił duży spadek popytu był rynek niemiecki, co związane jest z oznakami słabnięcia tamtejszej gospodarki. W efekcie zarząd spółki przewiduje trudne warunki funkcjonowania w dalszej części roku i zapowiada koncentrację na utrzymaniu rentowności. Główne dane dotyczące wyników za 1Q23 prezentujemy w zamieszczonej poniżej tabeli.

Najważniejsze pozostałe informacje przedstawione podczas konferencji:

  • Wykorzystanie mocy produkcyjnych w 1Q23 spadło do 71% (z 85% w 4Q22 i 99% w 1H22).
  • Konkurencja zaprzestała walki cenowej. Co więcej spółka obserwuje narastające problemy finansowe u niektórych konkurentów i w związku z tym spodziewa się szeregu zamknięć nieefektywnych fabryk.
  • Obecnie 51% energii konsumowanej przez grupę pochodzi ze źródeł OZE, w 24% źródłem jest gaz, 19% szwedzka sieć energetyczna i 6% spalanie odpadów. Łączne zużycie energii w 2022r. wyniosło 3.095 GWh.
  • Niższe ceny frachtu nie stanowiły dużej zmiany w konkurencyjności chińskich fabryk. W ocenie spółki problemy z terminowością chińskich producentów i występująca u nich presja płacowa nadal utrzymują większą atrakcyjność europejskich producentów.
  • Dług spółki oparty jest przede wszystkim o stopę stałą, dzięki czemu koszty jego obsługi wzrosły nieznacznie.
  • Nakłady inwestycyjne od początku roku wyniosły około 40 mln PLN. W kolejnych kwartałach wydatki na ten cel wzrosną, z uwagi na zbliżające się dostawy zamówionych nowych urządzeń i w całym roku osiągną około 200 mln PLN.
  • Zapadła decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych celulozy CTMP o ponad 30 tys. ton w zakładzie Rottneros, kosztem ok. 180 mln SEK, co będzie realizowane w bieżącym i przyszłym roku. Ponadto za 86 mln SEK ma powstać park fotowoltaiczny o mocy 3 GWh.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus