Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dom Maklerski INC z rozszerzoną licencją na prowadzenie działalności maklerskiej

Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC
Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC
Udostępnij

Dom Maklerski INC uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w nowych obszarach. Rozszerzona licencja umożliwia m.in. wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek składającego zlecenie oraz sporządzanie analiz inwestycyjnych i rekomendacji.

- To ważne wydarzenie w rozwoju Domu Maklerskiego INC, które pozwoli nam rozszerzyć portfolio usług by dostarczać kompleksowe rozwiązania naszym Klientom. W szczególności dotyczy to dużych inwestorów i emitentów, którym możemy teraz zaoferować szersze spektrum obsługi transakcji na rynku kapitałowym oraz dostarczać im analizy inwestycyjne i rekomendacje. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC.

Komicja Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia w dniu 19 maja br. postanowiła jednogłośnie udzielić zezwolenia DM INC na prowadzenie działalności maklerskiej w obszarach:

  • wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Dom Maklerski INC od początku 2023 r. wspierał spółki w przeprowadzaniu transakcji emisji i skupu akcji o łącznej wartości 25 mln zł. Oznacza to, że w pierwszej części 2023 r. firma zrealizowała transakcje o większej wartości niż w całym ubiegłym roku. Największą z nich była zakończona na początku maja br. emisja akcji Genomtec o wartości 13,1 mln zł. Wcześniej DM INC wspierał m.in. skup akcji Stars.Space o wartości 5 mln zł.

- Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Grupy INC, skupiamy się na rozwoju Domu Maklerskiego INC, który staje się wiodącym podmiotem w naszej organizacji. Jak widać jesteśmy aktywni zarówno w podstawowym obszarze przeprowadzania transakcji, a także otwieramy się na nowe obszary – transakcyjne, jak i usługi komplementarne jak depozytariusz dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych czy prowadzenie rejestru akcjonariuszy. – dodaje Paweł Śliwiński.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus