Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Allianz Polska OFE chce aby Ciech wypłacił pokaźną dywidendę

Udostępnij

Allianz Polska OFE, jako akcjonariusz CIE (CIECH) zgłosił projekt uchwały na nadchodzące WZA spółki dotyczący wypłaty dywidendy. Fundusz chce, aby do akcjonariuszy spółki trafiło łącznie ponad 606 mln zł z kapitału rezerwowego, czyli 11,5 zł na akcję.

Pod koniec ubiegłego roku Ciech wypłacił już zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 r. równą 1,5 zł na akcję. Do wypłaty pozostałoby więc jeszcze 10 zł na akcję, co biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań spółki, dałoby stopę dywidendy na poziomie ponad 20%. 

"W roku 2022r. Spółka Ciech S.A. zanotowała rekordowe poziomy wyników finansowych, przekraczając podwyższoną prognozę Zarządu. Spółka nie wypłaciła dywidendy za rok 2021, przeznaczając cały zysk na kapitał zapasowy. Zadłużenie Grupy Ciech pozostaje na niskim poziomie (wskaźnik dług netto/ EBITDA na poziomie 1,2x). W strategii korporacyjnej na lata 2022-24 Zarząd wskazuje na brak dużych projektów rozwojowych na horyzoncie. Zarząd rekomenduje utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości w kwocie 836,2 mln. zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

Z końcem kwietnia zarząd Ciechu rekomendował, aby dywidenda za 2022 r. była równa jedynie wypłaconej już zaliczce, co argumentowano niepewną sytuacją gospodarczą, wysoką inflacją i wahaniami na rynku surowców.

WZA spółki odbędzie się 25 maja 2022 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus