Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W pierwszym kwartale Pekabex miał 42,8 mln zł EBITDA i ponad 25 mln zł zysku netto

Udostępnij

Lider budownictwa systemowego nie zatrzymuje się i po rekordach z 2022 roku nadal ustanawia nowe. W pierwszym kwartale br. Grupa osiągnęła 42,8 mln zł na poziomie EBITDA i ponad 25 mln zł zysku netto – w obu przypadkach historycznie najwyższe rezultaty, pomimo niezwykle wymagającego rynku.

Pierwszy kwartał 2023 roku okazał się dla Grupy PBX (PEKABEX) czwartym z rzędu kwartałem, w którym dynamicznie rosły zyski. EBIT wyniósł 35,8 mln zł (+78,5 proc. r/r), EBITDA 42,8 mln zł (+60 proc.), a zysk netto 25,3 mln zł (+100 proc.). Przychody w tym okresie sięgnęły 387,1 mln zł (-6 proc.). Spadek wartości sprzedaży w segmencie realizacja kontraktów - prefabrykacja udało się nadrobić w segmencie deweloperskim, co było związane z zakończeniem projektu Casa Fiore w Warszawie i podpisaniem większości aktów notarialnych przenoszących własność lokali w tej inwestycji. Przypomnijmy, że 40 nowoczesnych dwu- i trzykondygnacyjnych apartamentów o metrażu od 60 do 96 m2 powstało w technologii budownictwa modułowego.

W pierwszych trzech miesiącach br. produkcja prefabrykatów wyniosła 57.544,5 m³. W analogicznym okresie 2022 roku było to 68.361,6 m³, a w 2021 roku odpowiednio 56.737,3 m³. Na koniec marca portfel zamówień przekraczał 972mld zł.

- Znakomity pierwszy kwartał to przede wszystkim efekt realizacji strategii zakupowo-sprzedażowej, którą przyjęliśmy jeszcze w 2022 roku. Dzięki temu mogliśmy pokazać bardzo dobry wynik na kontraktach realizowanych na przełomie roku. Ceny materiałów i surowców w pierwszych miesiącach br. ustabilizowały się lub spadły, nie zidentyfikowały się więc główne ryzyka, które zakładaliśmy podpisując umowy w 2022 roku.

Pokazaliśmy też, na przykładzie inwestycji Casa Fiore, że można budować osiedla szybko, w sposób nowoczesny, z gwarancją trwałości oraz z doskonałymi parametrami termicznymi i akustycznymi. To jest nasz niewątpliwy atut i olbrzymia szansa, gdyż spodziewam się, iż po chwilowym zmniejszeniu popytu na gotowe mieszkania, spowodowanego zapaścią na rynku kredytów hipotecznych, nastąpi jego szybka odbudowa w związku z dynamicznym rozwojem segmentu mieszkań na wynajem oraz programami rządowymi dofinansowującymi kredyty hipoteczne. Liczymy na znaczący wzrost udziału Pekabeksu w tym segmencie – powiedziała Beata Żaczek, wiceprezes zarządu Pekabex SA.

Za technologią Pekabeksu związaną z nowoczesną prefabrykacją przemawia: redukcja liczby pracowników na budowach, znaczące skrócenie długości procesu inwestycyjnego w stosunku do tradycyjnych metod nawet o 40 proc. oraz większa odporność projektów realizowanych w technologii prefabrykacji na gwałtowne i niespodziewane wzrosty cen surowców i materiałów.

- Niewątpliwie ten rok będzie trudny dla branży produkcji budowlanej, ze względu na dużą zmienność czynników o charakterze popytowym i podażowym. Jestem jednak optymistą. Grupa Pekabex, szczególnie w segmencie realizacja kontraktów - prefabrykacja, realizuje kontrakty głównie w perspektywie krótkookresowej, gdzie średnia ich długość wynosi 5 - 6 miesięcy. Z kolei w segmencie realizacja kontraktów - usługi budowlane jest to ok. 15 - 17 miesięcy. Jesteśmy więc w stanie szybko reagować i w stosunkowo krótkim czasie przełożyć zwiększone koszty materiałów bezpośrednio na wyceny sporządzane dla klientów – dodaje Beata Żaczek.

Strategiczne działania Grupy Pekabex czyli automatyzacja, zwiększanie efektywności procesów i doskonałość techniczna, m.in. mająca na celu podniesienie możliwości wykorzystania obecnie posiadanej infrastruktury, zakładają dywersyfikację geograficzną (27% przychodów Grupy realizowanych jest poza rynkiem polskim) oraz produktową (prefabrykaty mogą znaleźć zastosowanie w każdym segmencie rynku budowlanego: budynkach magazynowo-logistycznych, halach produkcyjnych, stadionach, budynkach mieszkalnych czy obiektach inżynieryjnych). Trzecim równie ważnym obszarem jest dywersyfikacja segmentowa, skupiająca się na trzech liniach biznesowych: prefabrykacji, generalnym wykonawstwie inwestycji, a także działalności deweloperskiej. Dzięki temu Grupa może świadczyć kompleksowe usługi, a jednocześnie ma możliwość lepszego rozumienia potrzeb klientów.

Istotnym atutem, w dłuższej perspektywie, głównie w zakresie konstrukcji pod obiekty halowe i mieszkaniowe, będzie budowana przewaga w zakresie konkurencyjności cenowej. Sprzyjać nam będzie brak rąk do pracy oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów w naszych fabrykach, co jest bardzo trudne na placach budów, nasz udział kosztów pracy jest mniejszy, a to finalnie przekłada się na niższy koszt samej konstrukcji jak i obiektu, nie wspominając już o znacznie wyższych właściwościach akustycznych czy termicznych. Ambicją Grupy Pekabex jest bycie w TOP5 na europejskim rynku i osiągnięcie ponad 30-proc. udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Zachodniej i Skandynawii. – wskazuje wiceprezes zarządu Pekabex SA.

W realizacji tych założeń ma pomóc przeprowadzona wcześniej akwizycja na rynku niemieckim (zakład produkcyjny w Marktzeuln – Bawaria) oraz działająca spółka deweloperska, która realizuje pilotażową inwestycję Grupy – apartamenty Stadtvilla na ekskluzywnym przedmieściu Berlina. Pekabex zamierza zwiększyć sprzedaż na rynku niemieckim oraz skandynawskim, głównie poprzez rozwój segmentu generalnego wykonawstwa inwestycji, a także oferowanie nowych produktów oraz coraz bardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań w zakresie prefabrykacji. Rosnące zaznaczenie obecności na zagranicznych rynkach mieszkaniowych będzie zaś wspierała oferta spółki P.Homes, realizującej projekty domów jednorodzinnych w technologii prefabrykacji.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus