Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Największy akcjonariusz Alumetalu odpowiedział na wezwanie

Udostępnij

W dniu 29 maja 2023 r. największy akcjonariusz Alumetal SA kontrolowana przez P. Grzegorza Stulgisa spółka IPO30 UNIPESSOAL LDA odpowiedziała na wezwanie na akcje AML (ALUMETAL) ogłoszone w dniu 25 maja 2023 r. przez Hydro Aluminium AS i złożyła zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji (5.108.221) reprezentujących 32,78 % kapitału zakładowego.

Jak twierdzi Grzegorz Stulgis, złożenie zapisu w ramach wezwania jest konsekwencją zawartego w dniu 27 kwietnia 2023 r. porozumienia oraz wynikiem prawie dwuletniego procesu.

Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji norweska grupa Norsk Hydro będzie najlepszym inwestorem dla Alumetalu. Pozyskanie silnego inwestora branżowego zapewni możliwość dalszego rozwoju Alumetalu oraz umożliwi jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału spółki. Jednocześnie zastosowana procedura wezwania daje możliwość sprzedaży akcji wszystkim akcjonariuszom spółki na jednakowych warunkach.

Dzięki uzyskaniu na początku maja 2023 r. przez grupę Norsk Hydro bezwarunkowej zgody Komisji Europejskiej na przejęcia Alumetalu, spełniony został kluczowy warunek regulacyjny potrzebny do sfinalizowania tej transakcji, co umożliwiło ponowne ogłoszenie wezwania.

Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu upływa 30 czerwca 2023 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus