Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

ML System ustaliła cenę emisyjną akcji serii F, pozyska 58 mln zł

Udostępnij

MLS (MLSYSTEM) pozyska 58 mln zł w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej, a do inwestorów trafią wszystkie oferowane 896.848 akcje serii F, po cenie 65 zł. Zainteresowanie ofertą było bardzo duże – zgłoszony popyt istotnie przewyższył dostępną podaż akcji. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte z inwestorami do 5 czerwca 2023 r.

Przydział i cena emisyjna zostały ustalone w ramach budowy księgi popytu, prowadzonej przez IPOPEMA Securities.

Pozyskany przez spółkę kapitał przeznaczony zostanie na realizację rozszerzenia strategii rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową.

- Bardzo wysoki popyt inwestorów na akcje ML System potwierdza, że rynek wierzy w nasze ambitne plany rozwoju i cel rozszerzenia strategii o produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Zamierzamy wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby zdynamizować rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających naszą ofertę BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Spółka w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wielkości do 50 tys. m2 miesięcznie w drugiej połowie 2025 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus