Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusz Wittchena chce sprzedać ponad 15% akcji spółki w ramach ABB

Udostępnij

Gold Town INV. Ltd, akcjonariusz WTN (WITTCHEN) poinformował o planie sprzedaży 15,31% akcji spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu. 

"(...) celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie do 2.810.270 (...), stanowiących 15,31% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 15,31% w ogólnej liczbie głosów w Spółce" - podano

Spółka ocenia, że proces budowy księgi popytu zostanie zakończony 31 maja 2023 roku, natomiast cena sprzedaży akcji zostanie ustalona po zamknięciu księgi popytu.

"Przed rozpoczęciem ABB Akcjonariusz zawarł umowę plasowania w której przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariusza w dniu rozliczenia ABB, jak i akcji Spółki, które Akcjonariusz nabędzie w czasie trwania okresu lock up, przez okres 360 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków"  - dodano w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus