Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Medicalgorithmics podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

Udostępnij

MDG (MEDICALG) opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2023 r. Spółka poprawia sytuację płynnościową i reorganizuje działalność na rynku amerykańskim. Stawia na rozwój poprzez oferowania oprogramowania i algorytmów wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej.

Medicalgorithmics z powodzeniem realizuje założenia nowego planu biznesowego, przyjętego po objęciu przez BioFund 49,99% udziałów w spółce w IV kwartale 2022 r. Spółka rozwija się w kierunku globalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora ochrony zdrowia. W I kwartale br. spółka koncentrowała się na dalszym rozwoju autorskich rozwiązań technologicznych do diagnostyki kardiologicznej i optymalizacji działalności. Spółka odeszła od współpracy na wyłączność w zakresie dystrybucji usług i produktów na rynku amerykańskim, co dotychczas ograniczało potencjał wzrostu na tym rynku i umożliwia pozyskanie nowych klientów.

„Stabilna sytuacja płynnościowa umożliwia nam planowanie dalszego rozwoju działalności, w tym zmiany strategicznej, ekspansji geograficznej i produktowej. Jesteśmy w trakcie transformacji naszego modelu biznesowego. Do tej pory byliśmy firmą, która oferowała zamknięty ekosystem z własnym fizycznym urządzeniem. Przekształcamy się w firmę, która będzie specjalizowała się w usługach analizy danych z różnych źródeł z wykorzystaniem naszych algorytmów sztucznej inteligencji.” –mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

W I kwartale br. Medicalgorithmics poprawił skonsolidowane wyniki odnotowując 1,5 mln zł zysku netto wobec 55,4 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł do 2,8 mln zł, a marża EBITDA wzrosła do 25% wobec 21% w I kwartale 2022 r. Odnotowano dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 3 mln zł w porównaniu do ujemnych 7 mln zł rok wcześniej. Na koniec marca 2023 r. saldo środków pieniężnych wzrosło do 39 mln zł z 6 mln zł rok temu. Kapitały własne wzrosły do 92,5 mln zł wobec poziomu ujemnego w wysokości -8,4 mln zł na zakończenie I kwartału 2022 r.

W I kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody zmniejszyły się o 13% r/r do 11,3 mln zł, co w ocenie spółki ma charakter przejściowy i było związane głównie z renegocjacją umowy z ówczesnym wyłącznym dystrybutorem produktów i usług spółki na terenie USA w ramach nowej strategii sprzedażowej Medicalgorithmics w USA. Przychody ze sprzedaży usług były na porównywalnym poziomie w ujęciu rok do roku i wyniosły 10,8 mln zł.

Od marca br. Medicalgorithmics może dostarczać produkty i usługi różnym podmiotom na terenie USA po tym, jak wraz z końcem lutego br. wygasła wyłączność dla firm React Health Holdings oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring na sprzedaży produktów i usług Medicalgorithmics na terenie USA.

„Spadek przychodów jest przejściowy wskutek strategicznej zmiany na rynku USA w pierwszym kwartale oraz komunikowanych przy zbyciu Medi-Lynx warunków umowy serwisowej. Odeszliśmy od modelu współpracy na wyłączność w USA, jesteśmy w stanie oferować możliwość przetwarzania sygnału EKG z różnych urządzeń co otwiera nam perspektywy wzrostu sprzedaży na rynku amerykańskim w kolejnych latach. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli lepiej niż dotychczas monetyzować możliwości naszych autorskich rozwiązań opartych na AI. Koncentrujemy się na dalszym rozwoju naszej technologii i wzmacnianiu struktur sprzedażowych na kluczowych rynkach, opierając się na wzmocnionej pozycji finansowej. Będziemy dążyć do zwiększenia skali działalności zwłaszcza na rynku amerykańskim, gdzie mamy największy potencjał do komercjalizacji naszych rozwiązań.” – mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

W I kwartale br. Medicalgorithmics zatrudnił nowego dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju biznesu na Amerykę Północną. Zatrudnienie Jamesa Landisa ma przyśpieszyć długoterminowy wzrost i zwiększyć sprzedaż spółki na rynku amerykańskim.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus