Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła w maju do 3,3 mld zł

Udostępnij

Warszawa, 2 czerwca 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec maja 2023 r. wyniosła 3 308,2 mln zł (wobec 3 249,9 mln zł na koniec kwietnia br.). 

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2023 r. składało się 2 641,6 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,5 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 44,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ*, 46,2 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 61,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 58,8 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 143,7 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 285,1 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto
na k. 2022 r.
(mln zł)

Aktywa netto
na k. V 2023 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu
w I-V 2023 r.

QUERCUS Gobal Growth                      

14,3

22,8

20,01%

QUERCUS Agresywny 

311,4

420,2

14,62%

QUERCUS Stabilny                         

181,0

198,0

10,73%

QUERCUS Multistrategy FIZ                             

64,1

61,9

8,07%

QUERCUS Gold        

154,6

148,8

7,98%

QUERCUS Absolute Return FIZ* 

42,5

44,0

7,69%

QUERCUS lev  

98,2

99,1

7,46%

QUERCUS Obligacji Skarbowych 

342,1

372,2

6,66%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy  

245,7

313,3

5,61%

QUERCUS Ochrony Kapitału        

662,9

717,2

4,83%

QUERCUS Global Balanced                              

258,0

232,5

3,05%

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ                 

50,0

46,2

2,52%

Private Equity Multifund FIZ**               

6,7

6,4

-0,69%

QUERCUS Silver  

64,5

60,7

-1,20%

QUERCUS short

68,4

56,8

-1,76%

Acer Multistrategy FIZ*

61,9

58,8

-2,36%

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 31.03.2023 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.04.2023 r.

Ostatni miesiąc przyniósł najpierw kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach, szczególnie w przypadku spółek technologicznych i korektę na samym końcu. Indeksy giełdowe zanotowały po maju następujące stopy zwrotu: S&P500 +8,9%, Nasdaq +23,6%, DAX +12,5%.
WIG także początkowo kontynuował tendencję wzrostową, osiągając najwyższy poziom w br. (ponad 65 tys. punktów), by skorygować się na ostatnich dwóch sesjach do 62,3 tys. punktów (+8,4% od k. 2022 r.). Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: ALE (ALLEGRO) (+41%) i SPL (SANPL) (+30%), a najgorzej JSW (-34%) i KGH (KGHM) (-17%).
Szeroki rynek polskich spółek osiągnął nowy tegoroczny szczyt, korygując się na ostatniej sesji. sWIG80 wzrósł aż o 20,0% w br. Najbardziej na wartości zyskały: SFS (SFINKS) (+178%), OTS (OTLOG) (+161%) czy CLD (CLOUD) (+142%). Straciły za to: BMC (BUMECH) (-47%), ATT (GRUPAAZOTY) (-35%) czy TEN (TSGAMES) (-35%).
Na rynkach obligacji nastąpiła korekta notowań. W przypadku polskich instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 6,02%, amerykańskich do 3,64%, a niemieckich nieznacznie spadła do 2,27%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja mu napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują bardzo dobre wyniki inwestycyjne. 
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia ze spadkami cen. Ropa naftowa potaniała znacząco do 68 dolarów (-15% w br.). Złoto nieco straciło na wartości i kosztowało 1.982 dolarów za uncję (+9%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 23,6 USD za uncję (-2%). Miedź potaniała do 3,64 dolarów za funt (-5%).
Notowania złotego pozostawały mocne, szczególnie do euro. Kursy walut wynosiły: euro 4,52 zł (-3% w br.), dolar 4,24 zł (-3%) i frank 4,66 zł (-2%). 
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w maju wyniosło +50 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+20,01%), QUERCUS Agresywny (+14,62%), QUERCUS Stabilny (+10,73%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+6,66%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+5,61%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+4,83%).
Według wstępnych szacunków, na koniec maja 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,5 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Zgodnie z naszą tezą z końca ubiegłego roku, rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji, szczególnie pod koniec roku. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą. Niepokoić może: spowolnienie wzrostu w globalnej gospodarce, pojedyncze przypadki banków amerykańskich i europejskich o słabszej kondycji, negatywny efekt sezonowy (z reguły słabszy okres na rynkach od maja do października).
” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus