Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[BR Premium] Omówienie wyników Ferro w I kw. 2023 r.

Udostępnij

Po wielu miesiącach spadków notowań kursu walorów Ferro, od początku 2023 r. można zaobserwować odwrócenie negatywnego trendu. Wyniki przedsiębiorstwa są istotnie skorelowane z koniunkturą na rynku budowalno-montażowym. Po stosunkowo dobrych dla branży ostatnich dwóch latach inwestorzy oczekiwali, że firma zacznie raportować znacznie gorsze wyniki, które będą odzwierciedlać sytuację na rynku dotkniętym podwyżką stóp procentowych i wyhamowaniem aktywności inwestycyjnej.

W 1 kw. 2023 r. Grupa Ferro wygenerowała 207,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 18,9% r/r. Spowolnienie na rynku budowalnym w Polsce, które pociągnęło za sobą zmniejszenie liczby oddawanych mieszkań w Polsce wpłynęło na zmniejszenie obrotów o prawie 1/5, w stosunku do rekordowego pod tym względem 1 kw. 2022 r. Grupa odnotowała spadek sprzedaży na każdym z raportowanych rynków, jednak jeden z najmocniejszych spadków miał miejsce w Polsce (-30,4% r/r). Tym samym udział obrotu w naszym kraju zmniejszył się do około 40% całości (vs 47% w 1 kw. 2022 r.). Porównywalnie słabo wypadła sprzedaż na rynku węgierskim, na którym zniżka wyniosła -31,1% r/r. Ten rynek odpowiada z kolei zaledwie za 4% przychodów. Relatywnie lepiej Ferro poradziło sobie pod tym względem w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. Spadek obrotu na tych rynkach wyniósł odpowiednio -5,6% r/r, -7,2% r/r i -5,1% r/r. Udział sprzedaży w powyższych państwach odpowiada obecnie prawie za połowę całości.

Ferro przychody
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów spółki

W ujęciu asortymentowym przychody znacząco się nie zmieniły. Prawie połowę sprzedaży (48,5%) stanowiła armatura sanitarna, czyli różnego rodzaju baterie, natryski oraz akcesoria łazienkowe. W ponad 60% Grupa oferuje tutaj sprzedaż towarów nabytych wcześniej u swoich dostawców. Pozostałą część stanowią produkty wytwarzane w należącym do FRO (FERRO) zakładzie produkcyjnym. Produkcja asortymentu jest realizowana głównie w Czechach, w zakładzie produkcyjnym w Znojmo oraz w Polsce (Termet, Tester). Ponadto, Ferro zaopatruje się w Chinach, Turcji i we Włoszech. Sprzedaż armatury sanitarnej w analizowanym okresie zmniejszyła się o 16,1% r/r. W kolejnym segmencie – armatura instalacyjna, który odpowiada za 34,5% sprzedaży, kwartalne obroty spadły o 11,1% r/r. W tym segmencie sprzedaż jest skupiona wokół zaworów, rozdzielaczy, naczyń przeponowych, grzejników czy termostatyki. Zdecydowana większość sprzedaży (91,4%) jest realizowana tutaj przez odsprzedaż zakupionych towarów. W najmłodszej części biznesu (źródła ciepła), który obejmuje m. in. sprzedaż kotłów gazowych, podgrzewaczy, pomp ciepła oraz zasobników ciepłej wody, Grupa odnotowała najwyższą zniżkę obrotów rok do roku (-36,1% r/r). Nie znamy dokładnej struktury sprzedaży w tym segmencie, ale taki spadek, przy stosunkowo wysokim popycie na jeden z produktów (pompy ciepła) może powodować pewien zawód wśród niektórych akcjonariuszy. W tym segmencie, Ferro sprzedaje głównie produkty wytwarzane w swoich zakładach w Świebodzicach na Dolnym Śląsku w ramach spółek Termet i Tester.

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX