Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Przegląd informacji ze spółek (2023-06-06)

Udostępnij
  • Analitycy BNP Paribas BM w czerwcowej edycji portfela nie dokonali żadnych zmian wśród wchodzących w jego skład akcji. Chociaż nie wszystkie wytypowane spółki zaliczyły udany miesiąc, eksperci obstają przy wcześniejszych założeniach. >>>
  • MLS (MLSYSTEM) przydzieliła inwestorom wszystkie 896.848 akcji nowej emisji serii F, pozyskując z emisji 58 mln zł. >>>
  • EMP (EMPLOCITY) poinformowała o wznowieniu wypłat transz dofinansowania z  NCBiR w ramach programu „Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe”. >>>
  • ANR (ANSWEAR) z początkiem czerwca oficjalnie sfinalizował przejęcie brandów Sneakerstudio i PRM oraz zakończył pierwsze działania mające na celu ich integrację. >>>
  • PKN (PKNORLEN) analizuje potencjalną możliwość akwizycji ZAP (PULAWY) należących do ATT (GRUPAAZOTY). Spółki podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności, która umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence. >>>
  • Zarząd ACG (ACAUTOGAZ) podjął decyzję rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych. >>>
  • RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, stopa referencyjna to w dalszym ciągu 6,75%. >>>