Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Dębicy chcą wyższej dywidendy i skupu akcji własnych

Udostępnij

Posiadający ponad 1/20 kapitału zakładowego DBC (DEBICA) akcjonariusze: OFE Nationale-Nederlanden, PKO BP Bankowy OFE, Lemuria Partners Sicav P.L.C oraz FRAM FIZ zgłosili projekt uchwały na nadchodzące WZA spółki dotyczący transferu zysków do akcjonariuszy. Zgodnie z przedstawionym żądaniem, spółka miałaby:

  • Wypłacić całość ubiegłorocznego zysku w postaci dywidendy równej 5,26 zł na akcję;
  • Wypłacić dywidendę specjalną w wysokości 7,24 zł na akcję ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego;
  • Przeprowadzić skup akcji własnych za nie więcej niż 250 mln zł.

Dodatkowo, akcjonariusze chcą także przeprowadzić głosowanie w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych, w celu zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki. Przedmiotem badania ma być m.in. płynność finansowa spółki, umowy pożyczek zawierane w latach 2018-2022, a także warunki sprzedaży opon do podmiotów powiązanych.

WZA FO Dębica jest zaplanowane na 27 czerwca.

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Zarząd spółki rekomendował w maju, aby z zysku netto za 2022 r. spółka wypłaciła dywidendę równą 3,95 zł na akcję. Szczegółowe informacje znajdują się na dywidendowym profilu spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus