Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Przyszłoroczne dywidendy już w tym roku. Które spółki sprezentują zaliczki jeszcze przed Świętami?

Udostępnij

Lista spółek, które chcą podzielić się zyskiem z akcjonariuszami jeszcze w tym roku jest coraz krótsza. Jednak dla wytrwałych inwestorów, pozostało jeszcze trochę czasu na upolowanie dywidendy w 2016 r. W większości w formie zaliczki na poczet przyszłorocznej dywidendy.

Najmniej czasu, bo tylko do końca listopada, pozostało inwestorom zainteresowanym otrzymaniem części tegorocznego zysku APT (APATOR).  Producent aparatury łączeniowej i pomiarowej jest jedną z najdłużej płacących dywidendę spółek na warszawskim parkiecie. A od ponad dekady dzieli się zyskiem z akcjonariuszami również w formie zaliczki na poczet dywidendy. Nie inaczej będzie w tym roku.

Proponowana kwota to 0,35 zł na akcję, czyli o 0,05 zł więcej niż ubiegłoroczna zaliczka. Łącznie z zysku za 2015 rok Apator wypłacił 1 zł dywidendy na akcję. Mimo wysokiej zaliczki, rok 2016 nie musi okazać się pod tym względem lepszy od ubiegłego. Z powodu straty wykazanej przez jednostkę zależną, władze spółki obniżyły prognozę skonsolidowanego wyniku netto za 2016 r. z 80 mln zł do 62 mln zł.

Podobnie jak Apator, również KSW (KRUSZWICA) od wielu lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Inwestorzy, którzy 2 grudnia będą w posiadaniu akcji Zakładów Tłuszczowych Kruszwica, mogą liczyć na tłustą zaliczkę przyszłorocznej dywidendy. 8,7 zł to najwyższa wypłata w historii spółki, a przy obecnym kursie, stopa dywidendy wyniesie ponad 12%.

"Wypłata łącznej kwoty zaliczki dywidendowej zostanie sfinansowana poprzez obniżenie kapitału rezerwowego spółki utworzonego z zysku, przeznaczonego na wypłatę dywidendy lub którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd" - czytamy w komunikacie.

Ostatnią w tym roku zaliczkę na poczet przyszłorocznej dywidendy otrzymają akcjonariusze OPM (OPTEAM). Jest na co czekać, ponieważ kilka dni przed Wigilią posiadacze akcji tego dostawcy rozwiązań IT otrzymają prawa do zaliczki w wysokości 1,71 zł na akcję. Dla porównania, najwyższa do tej pory wypłacona przez spółkę dywidenda wynosiła 0,17 zł.

Jak czytamy w komunikacie „Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki”. Na brak dodatkowej gotówki OPTeam na pewno nie może narzekać – na koniec pierwszego półrocza, spółka sprzedała posiadany pakiet akcji Polskie ePłatności na czym zarobiła 37,5 mln zł.

Koniec roku to jednak nie tylko okres ustalania zaliczek na poczet przyszłorocznych dywidend. Prawa do „właściwych” dywidend mają szanse uzyskać jeszcze akcjonariusze ACG (ACAUTOGAZ) oraz KER (KERNEL).

W przypadku pierwszej z wymienionych spółek, ostateczna decyzja zostanie podjęta 5 grudnia, a proponowana wypłata nastąpiłaby tydzień później. Rada Nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała jednak rekomendację Zarządu.

„(…) mając na względzie dobrą kondycję finansową Spółki, potwierdzoną osiągniętym zyskiem netto za 3 kwartały 2016 r. w wysokości 25,9 mln zł, brak zaangażowania kredytowego przy niskich rynkowych stopach procentowych, jak też planowaną polityką inwestycyjną, w dniu 07 listopada 2016 r. Zarząd Spółki postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysków netto z lat ubiegłych, zatrzymanych w kapitale zapasowym, na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł na jedną akcję tj. w łącznej wysokości 24.228.262,50.” – podano w komunikacie

Z uwagi na niestandardowy rok obrotowy, na dzień ustalenia praw do dywidendy, dłużej poczekać muszą również akcjonariusze KER (KERNEL). Walne Zgromadzenie ukraińskiej spółki zatwierdziło wypłatę dywidendy identycznej jak w 2014 i 2015, czyli równej 0,25 USD. Rada dyrektorów ma ustalić dzień wypłaty i ustalenia praw do dywidendy.

 
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+