Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Lutowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Brak większych modyfikacji w styczniu nie zaszkodził, a być może nawet pomógł modelowemu portfelowi BNP Paribas BM. W przeciwieństwie do szerokiego rynku, wytypowana przez analityków dziesiątka wygenerowała dodatnią stopę zwrotu, a sześć z dziesięciu spółek zakończyło miesiąc na plusie. Jednocześnie najsłabszej w tym okresie, czyli Onde nie znajdziemy już w portfelu na luty.

 

OND (ONDE) nie zagościło w portfelu BNP Paribas BM zbyt długo. Spółka dołączyła do zestawiania raptem w grudniu, kiedy to zresztą znacząco przyłożyła się do wyniku (+27%). Kontynuacji tego trendu oczekiwano także w 2024 r. wraz z dalszą poprawą rezultatów napędzaną normalizacją cen surowców, materiałów i kosztów budowy, a także rosnącym backlogiem i perspektywą poprawy otoczenia prawnego dla sektora OZE. Po udanym grudniu, styczeń przyniósł jednak równie solidną korektę, a -14% skłoniło analityków „do realizacji zysku”. Być może na przestrzeni roku Onde wróci jeszcze do zestawienia, ale w lutym specjaliści oczekują, że bardziej zyskowną inwestycją będzie… ASB (ASBIS).

Po raptem dwóch sesjach w lutym wydaje się to trudniejszym zadaniem niż jeszcze kilka dni wcześniej. Spółka poinformowała bowiem, że nie osiągnie prognozowanego zysku netto za 2023 r. na poziomie 78–82 mln USD, a w związku odpisami dotyczącymi zakończenia działalności w Rosji będzie to ok. 53 mln USD. 

W komentarzu analityków BNP Paribas BM czytamy jednak, że istotniejsze od wyników za miniony rok będą komentarze Zarządu, który do tej pory pozytywnie oceniał sytuację rynkową. Z uwagi na poprawę koniunktury gospodarczej w regionie oraz wzrostu inwestycji w IT, otoczenie powinno w 2024 r. pozostawać sprzyjające. Spółka kontynuuje także realizację strategii  rozwoju na nowych rynkach (Afryka, Azja Centralna) oraz wchodzenie w nowe obszary dystrybucji (np. robotyka, ochrona zdrowia). Z uwagi na wzrost skali działalności, spodziewamy się dalszej poprawy wyników w bieżącym roku, co wraz z atrakcyjną wyceną (P/E=4,9x) oraz polityką wypłaty dywidendy powinno sprzyjać aprecjacji kursu w kolejnych miesiącach” – uzasadniali

I o ile wiceprezes Asbisu Costas Tziamalis ocenia, że spółka „w dalszym ciągu dynamicznie rozwija się w innych kierunkach geograficznych i włącza do swojego portfolio innowacyjne rozwiązania, takie jak robotyka oraz trade-in business”  tak już wspominana kwestia dywidendy wcale nie musi "sprzyjać aprecjacji kursu". A wręcz przeciwnie.

„Znacznie niższy zysk netto za 2023 rok obniży naszym zdaniem poziom dywidendy z szacowanych ok. 0,55 USD DPS do ok. 0,40 USD. (DY 5,8 proc.). W krótkim terminie informację odbieramy negatywnie z uwagi na obniżenie bazy do wypłaty dywidendy w 2024 roku" - ocenił w komentarzu analityk Trigon DM Piotr Chodyra

Na ten moment Asbis jest najsłabszą pozycją w portfelu BNP Paribas BM, jednak w ciągu miesiąca wiele może się jeszcze zmienić. Straty już teraz z nawiązką odrabia jednak m.in. SNT (SYNEKTIK), którego notowania po informacji o wstępnym wynikach za pierwszy kwartał 2023/2024 wzrosły w lutym już o przeszło 12%. Zresztą tak jak oczekiwali analitycy: "W 4Q23 poziom sprzedaży może ulec dalszej poprawie, a spółka na bieżąco informuje o podpisywaniu nowych kontraktów".

 

Dokładne stopy zwrotu, ich historię i inne szczegółowe parametry dotyczące wyników portfela BNP Paribas BM są dostępne dla abonentów BR Premium po wejściu w panel Twoje zyski z innej strony dostępnego na stronie portfela BNP Paribas BM.

 

Pełna treść komentarzy zespołu BNP Paribas BM dotycząca wszystkich składników styczniowego portfela, czyli 11B (11BIT)APR (AUTOPARTN)CBF (CYBERFLKS)DVL (DEVELIA)DOM (DOMDEV)KRU (KRUK)RBW (RAINBOW)SNT (SYNEKTIK), ASB (ASBIS) oraz VOT (VOTUM) znajduje się w poniższej tabeli:

Spółka Zmiana Komentarz
11B (11BIT) 11 bit studios to studio z Warszawy tworzące gry wieloplatformowe dostępne na całym świecie. Produkowane tytuły zdobyły wiele prestiżowych nagród w tym Apple Design Award, Best of Pax czy IGN Editor's Choice. Wyniki za 3Q23 okazały się neutralne (nieco powyżej konsensusu rynkowego), a starzejące się portfolio gier nie wspiera osiąganych rezultatów. Ponadto w średnim i długim terminie pozostajemy pozytywnie nastawieni biorąc pod uwagę ostatnio ogłoszoną strategię wydania Frostpunka 2 i Alters w 1H24. Spółka ostatnio podniosła embargo na recenzje powyższych tytułów, co zaowocowało napływem pozytywnych informacji dotyczących gier. W styczniu 11B wypuścił kolejny trailer swojego flagowego produktu oraz poinformował o dołączaniu gry do platformy GamePass tuż po wydaniu gry.
APR (AUTOPARTN) Perspektywy dystrybutorów części samochodowych na 2024 rok pozostają nadal mocne. Długoterminowe trendy pozostają niezmienne i sprzyjają sprzedaży (m.in. wysoki średni wiek aut w PL oraz CEE), a oczekiwane ożywienie gospodarcze z silnym konsumentem na czele powinno wspierać popyt na naprawy i serwis. Wsparciem dla takiego scenariusza pozostaje zwiększona dynamika rejestracji nowych aut oraz z importu, którą obserwowaliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. Z kolei trend elektryfikacji chociaż przyspiesza, w krótkim terminie pozostaje mniej istotny. Efekt dźwigni operacyjnej (powrót do otwarć kilku fili rocznie począwszy od 2024 r.) oraz wzrost udziału eksportu do ponad 50% przychodów (w 2025 r. otwarcie nowego centrum logistycznego nakierowanego na eksport) powinny wspierać dalszy dynamiczny wzrost wyników. Wyniki 4Q23 mogą być przejściowo słabsze pod względem rentowności (zmienność złotego), jednak w średni i dłuższym terminie podtrzymujemy pozytywną ocenę perspektyw Auto Partner.
ASB (ASBIS) Oczekujemy neutralnych wyników za 4Q’23, które będą zgodne z podwyższoną w trakcie ubiegłego roku prognozą (78-82 mln USD). Istotniejsze będą komentarze Zarządu, który do tej pory pozytywnie oceniał sytuację rynkową. Z uwagi na poprawę koniunktury gospodarczej w regionie oraz wzrostu inwestycji w IT, otoczenie powinno w 2024 r. pozostawać sprzyjające. Spółka kontynuuje także realizację strategii  rozwoju na nowych rynkach (Afryka, Azja Centralna) oraz wchodzenie w nowe obszary dystrybucji (np. robotyka, ochrona zdrowia). Z uwagi na wzrost skali działalności, spodziewamy się dalszej poprawy wyników w bieżącym roku, co wraz z atrakcyjną wyceną (P/E=4,9x) oraz polityką wypłaty dywidendy powinno sprzyjać aprecjacji kursu w kolejnych miesiącach.
CBF (CYBERFLKS) Spółka dostarczyła solidne wyniki na poziomie konsensusu, z przychodami rosnącymi o 11% y/y. Marża EBITDA w segmencie cyber_Folks wyniosła 31,1%, a w Hostingu okazała się rekordowa na poziomie 42,5%. Dodatkowo zarząd planuje zwiększyć portfolio oferowanych produktów z coraz większym udziałem wysokomarżowych rozwiązań. Ponadto spółka widzi dalszą przestrzeń do wzrostu cenników w obszarze hostingu i wsparcia e-commerce. W 4Q23 oczekiwane jest także obniżenie koszów finansowych ze względu na niższy poziom Wiboru, a niższe odsetki powinny przełożyć się na niższą stawkę efektywnej stawki podatkowej. W 2024r. spółka chce skupiać się na wzroście organicznym oraz transakcjach M&A.
DOM (DOMDEV) Pozytywnie oceniamy sektor nieruchomości mieszkaniowych, a wysoki popyt potwierdza przyspieszone zwiększanie oferty przez deweloperów. W 4Q23 spółka zanotowała rekordową sprzedaż 980 lokali (+20% r/r), a w 4Q23 mocno zwiększała ofertę do sprzedaży w Warszawie, ale także zabezpieczała grunty w dobrych lokalizacjach (ponad 2,5 tys. lokali). Sytuacja na rynku pod względem popytu nadal sprzyja (dobra sytuacja na rynku pracy, niższe stawki WIBOR, presja na ceny mieszkań wraz z niską ofertą, oczekiwane kolejne programy rządowe wspierające zakup pierwszego mieszkania), co wraz z niższą presją ze strony kosztów budowy powinno wspierać przyszłe rezultaty spółki.  Jednocześnie silny bilans pozwoli na kontynuowanie wypłaty dywidendy. Na tle konkurencji wysoka ekspozycja na klientów gotówkowych oraz w dużych miastach, wysoka jakość inwestycji oraz dobra renoma wyróżnia spółkę, co finalnie przekłada się na stabilność wyników oraz relatywnie wysokie marże. Jednocześnie spółka jest mniej eksponowana na rządowe programy.
DVL (DEVELIA) Pozytywnie oceniamy reorganizację grupy, w postaci stopniowego wyjścia z segmentu komercyjnego przy jednoczesnym zwiększeniu ekspozycji na rynek nieruchomości mieszkalnych (przejęcie Nexity - atrakcyjny zakup projektów w budowie oraz banku gruntów, zwiększenie ekspozycji na główne miasta). W 4Q23 sprzedaż wyniosła 614 lokali (+50%r/r). Sytuacja na rynku pod względem popytu nadal sprzyja (dobra sytuacja na rynku pracy, niższe stawki WIBOR, presja na ceny mieszkań wraz z niską ofertą, oczekiwane kolejne programy rządowe wspierające zakup pierwszego mieszkania), co wraz z niższą presją ze strony kosztów budowy powinno wspierać przyszłe rezultaty spółki. Potwierdzeniem optymistyczny guidance zarządu odnośnie oczekiwanej sprzedaży w 2024 r. w przedziale 2900-3000 lokali.  Wyniki 4Q23 będą kluczowe w skali roku (ok. 50% przekazań całorocznych). Jednocześnie poprawiający się bilans na bazie sprzedaży aktywów komercyjnych pozwoli na kontynuowanie wypłaty dywidendy.
KRU (KRUK) W 3Q23 zysk netto grupy Kruk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 228,9 mln zł w porównaniu z 188,3 mln zł przed rokiem. Wynik okazał się wyższy od prognoz rynkowych, które zakładały 220 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach zysk jest rekordowy jak na ten okres i niemal zrównał się z wynikiem całego 2022 r. Pozytywnie oceniamy rozwój Kruka na rynkach zagranicznych. W listopadzie spółka wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej ok. 70 mln euro. Łącznie, w IV kwartale Kruk wydał na portfele wierzytelności 983 mln zł (+2% r/r), a w całym 2023 r. grupa zainwestowała 2,97 mld zł (+29% r/r). Spłaty z portfeli nabytych przez grupę Kruk wyniosły w 2023 r. łącznie 3,06 mld zł (+17% r/r). Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy jak i fundamenty spółki (dobra kondycja finansowa na tle konkurencji) i widzimy dalszy potencjał do wzrostu notowań.
SNT (SYNEKTIK) Spółka pokazała pozytywne wyniki za 3Q23, gdzie zysk netto przebił oczekiwania rynkowe o ponad 10%, a sprzedaż w ujęciu r/r wzrosła o blisko 133%. W 4Q23 poziom sprzedaży może ulec dalszej poprawie, a spółka na bieżąco informuje o podpisywaniu nowych kontraktów. Wśród ostatnich kontrahentów można wymienić: Białostockie Centrum Onkologii (13,3 mln PLN), szpital we Wrocławiu (11,7 mln PLN), szpital w Szczecinie (13,9 mln PLN), czy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMPK w Otwocku (8,8 mln PLN). W styczniu spółka otrzymała patent od Japońskiego Urzędu Patentowego dla kardioznacznika na okres 20 lat.
RBW (RAINBOW) Spółka zaprezentowała świetne wyniki w bieżącym roku, co potwierdzają rezultaty za najważniejszy sezonowo III kwartał. Przychody wzrosły o 29% r/r, a wynik netto o 124% r/r, co było znacząco powyżej oczekiwań rynkowych. Wyniki wspierane były zarówno przez silny popyt na wyjazdy turystyczne, co umożliwiło podnoszenie cen, umocnienie złotego względem USD i EUR (koszty paliwa lotniczego i hoteli) oraz wzrost udziały sprzedaży w kanałach własnych. Zwracamy także uwagę na rosnącą liczbę rezerwacji w przedsprzedaży imprez turystycznych w sezonie Zima 2023/24 (+45,5% r/r) oraz na bardzo dobre dane sprzedażowe za październik (+19,4% r/r). Uważamy, że obecna wycena spółki nadal nie dyskontuje możliwego utrzymania dobrej koniunktury konsumenckiej w 2024 r., co powinno wspierać sektor turystyczny.
VOT (VOTUM) Dynamiczny rozwój segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych sprawia, że wyniki grupy Votum rosną. Spółka w okresie trzech kwartałów 2023 r. wypracowała 250,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 31% r/r. Zysk netto wyniósł 87,2 mln zł i był o 50% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Tempo pozyskiwania nowych klientów po wyroku TSUE, który był korzystny dla frankowiczów przyspieszyło. Zysk netto po trzech kwartałach zrównał się już z wynikiem całego 2022 r. Ponadto, jak wskazał zarząd zakładany zysk grupy w przyszłym roku może być wyższy niż wynik roku 2023 z perspektywą dalszej poprawy. Pozytywnie oceniamy też wejście w segment dochodzenie roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego, który ma być dla Votum w najbliższych latach strategicznym projektem rozwojowym. Biorąc pod uwagę potencjał wynikowy spółki uważamy, że akcje Votum są niedowartościowane.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus