Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Słabe wyniki Apatora za 2015 r. Zarząd kusi inwestorów prognozą wzrostu zysku w tym roku

www.apator.com
www.apator.com
Udostępnij

Apator odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,06 mln zł wobec 29,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,27 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 207,51 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 60,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 769,37 mln zł w porównaniu z 724,99 mln zł rok wcześniej. 
W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2015 r. wyniósł 58,42 mln zł wobec 49 mln zł zysku rok wcześniej.

Apator prognozuje 850 mln zł przychodów w 2016 r. wobec 769,37 mln zł w ub.r. oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 80 mln zł wobec 63,22 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

"Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono następujące założenia:

- cel przychodów ze sprzedaży na poziomie 850 mln zł zakłada wzrost organiczny, nie uwzględnia ewentualnych akwizycji oraz bierze pod uwagę łączną wartość podpisanych umów na dzień sporządzenia niniejszego raportu

- cel wyniku netto na poziomie 80 mln zł zakłada odwrócenie straty netto w spółce Apator Rector sp. z o.o. oraz realizację marży wyniku netto na poziomie 9,4% tj. poziomie zbliżonym do rentowności zrealizowanej w 2015 roku po eliminacji strat poniesionych przez Apator Rector sp. z o.o.,

- średnie kursy walutowe przyjęte w prognozie to 4,15 PLN/EUR, 3,95 PLN/USD oraz 5,95 PLN/GBP" - czytamy w komunikacie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus