Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

IMS rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

Udostępnij

Zarząd Grupy IMS zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,61 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 15 groszy na akcję, czyli o 88% więcej niż przed rokiem, podała spółka.

"Chcemy, żeby akcjonariusze mogli odczuć, że spółka notuje coraz lepsze wyniki. Dlatego dążymy do tego żeby wartość dywidendy każdego roku rosła" - powiedział wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że od kilku lat bardzo konsekwentnie zwiększa wartość wypłaty dla akcjonariuszy.  Dywidenda z zysku za 2012 r. wyniosła 2 grosze na akcję, za 2013 r. - 4 grosze, a za 2014 r. - 8 groszy na akcję. Spółka przeznaczyła w tych latach dla akcjonariuszy odpowiednio: 662 tys. zł, 1,327 mln zł i 2,664 zł. Równocześnie przeprowadzała skupy akcji własnych.

Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy z zysku za 2015 r. podejmie walne zgromadzenie.

W zeszłym roku skonsolidowany zysk Grupy IMS wzrósł o 24,5% do 6,85 mln zł. Równocześnie jednostkowy zysk IMS S.A. (z którego wypłaca się dywidendę) wyniósł 6,34 mln zł i był o ok. 35% wyższy niż przed rokiem.

Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2015 wynosi 30 713 679 akcji (pozostałe 2 952 284 akcje są akcjami własnymi spółki skupionymi w ramach prowadzonych skupów akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie).

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus