Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: APL (AMPLI), CFL (CASHFLOW), CCE (CCENERGY), IDE (IDEON) i KRS (KERDOS) w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), podała Giełda.

Zawieszenia dokonano:

- w przypadku Ampli w upadłości układowej z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki po raz jedenasty z rzędu do segmentu lista alertów oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości,

- w przypadku Cash Flow z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki po raz dziesiąty z rzędu do segmentu segmentu lista alertów oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości,

- w przypadku Clean&Carbon Energy z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki po raz trzynasty z rzędu do segmentu segmentu lista alertów oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości,

- w przypadku Ideon z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki po raz trzynasty z rzędu do segmentu segmentu lista alertów oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości,

- w przypadku Kerdos Group w restrukturyzacji z uwagi na zakwalifikowanie akcji spółki po raz szósty z rzędu do segmentu segmentu lista alertów oraz brak podjęcia przez tę spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, czytamy w komunikacie.