SEN (SERINUS) odnotował 2,1 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 35,51 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata po opodatkowaniu wyniosła 1,7 mln USD wobec 3,13 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,71 mln USD w I kw. 2017 r. wobec 3,78 mln USD rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.