Unilin Poland ogłosił przymusowy wykup pozostałych 1,25 mln akcji PLT (POLCOLORIT), reprezentujących ok. 7% kapitału zakładowego i ok. 5,93% ogólnej liczby głosów, po cenie 5,8 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking.

Dzień wykupu ustalono na 23 maja.

Po niedawnym wezwaniu Unilin Poland posiada łącznie 16 668 307 akcji spółki, reprezentujących ok. 94,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Unilin Poland należy do Grupy Mohawk, która jest producentem oraz dystrybutorem posadzek, w tym płytek ceramicznych, wobec którego ostatecznym podmiotem dominującym jest Mohawk Industries, Inc.

Polcolorit to polski producent płytek ceramicznych. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2004 r.