Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto Archicomu to 2,95 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Udostępnij

ARH (ARCHICOM) odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa wypracowała w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto [ogółem], co oznacza wzrost wobec I kw. 2016 r., który został zakończony stratą netto na poziomie 0,8 mln zł. Podobnie jak w roku 2016 grupa spodziewa się dużej ilości przekazań w IV kwartale i tym samym istotnego wpływu ostatnich 3 miesięcy roku  na przychody i osiągane zyski. Taka sytuacja jest wynikiem harmonogramu realizacji inwestycji deweloperskich przez Grupę Archicom" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,66 mln zł wobec 54 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,85 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 9,82 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy wyniosły 50,9 mln zł i były wyższe o prawie 418% od 9,8 mln zł osiągniętych w I kw. 2016 r. Istotny wpływ na tak dynamiczny wzrost wartości przychodów miała duża liczba przekazań w I kw. 2017 r., w którym klucze do swoich mieszkań odebrało 167 klientów. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21,9% i była niższa o prawie 20 pkt proc. od marży brutto osiągniętej w I kw. 2016 r. Marża brutto ze sprzedaży w pojedynczych kwartałach może podlegać istotnym wahaniom ze względu na różnice w marżach na poszczególnych lokalach mieszkalnych.Taka sytuacja miała miejsce zarówno w I kwartale 2016 r., kiedy to marża była bardzo wysoka - 41,8%, jak i w I kwartale 2017 r. - marża 21,9% podczas gdy marża brutto ze sprzedaży w całym 2016 roku wyniosła 27,8%. W kolejnych kwartałach zarząd spodziewa się wzrostu marży brutto ze sprzedaży" - czytamy dalej.

W I kw. 2017 r. deweloper sprzedał 366 lokali, czyli o ponad 70% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Przekazał natomiast 167 wobec 17 rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,45 mln zł wobec 24,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.  

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+