Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dwaj akcjonariusze Archicomu sprzedali 13% akcji po 15,5 zł/szt. w ramach ABB

Udostępnij

Akcjonariusze ARH (ARCHICOM): DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz
SK Inwestycje sprzedali ponad 3 mln akcji, stanowiących 13% udziału w kapitale zakładowym, w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB). Cena sprzedaży wyniosła 15,5 zł za akcję, podała spółka.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa, w jakim udało się znaleźć chętnych na zakup naszych akcji. Transakcja została zakończona w jeden dzień, a cena sprzedaży jest wyższa od ceny emisyjnej z ubiegłorocznego IPO powiększonej o wypłacone do tej przez Archicom dywidendy – 0,92 zł w 2016 r. i 0,80 zł w 2017 r." - powiedział wiceprezes Archicom oraz prezes DKR Investment Rafał Jarodzki, cytowany w komunikacie.

"Naszą intencją jest pozyskanie dodatkowych środków przez Archicom, dlatego jako znaczący akcjonariusze zdecydowaliśmy się sprzedać w ramach ABB część posiadanych akcji, a jednocześnie zadeklarowaliśmy objęcie akcji nowej emisji. Dzięki przeprowadzonemu procesowi w naszym akcjonariacie pojawią się nowi inwestorzy, a środki który pozyskamy z nowej emisji w wysokości 10% wartości obecnego kapitału zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę banku ziemi i prowadzenie nowych inwestycji deweloperskich" - wyjaśnił Jarodzki.

W ramach procesu ABB sprzedano 3 026 157 akcji stanowiących 13% w kapitale i 10,26% w głosach na WZA. Firmą inwestycyjną, która przeprowadziła ABB jest Vestor Dom Maklerski.

Cena 15,5 zł za akcję oznacza 4,3% dyskonta do ceny zamknięcia z dnia ogłoszenia ABB. Uwzględniając dywidendy wypłacone przez spółkę w bieżącym i ubiegłym roku, cena sprzedaży jest o 11% wyższa od ceny emisyjnej w ubiegłorocznym IPO. Po zakończeniu i rozliczeniu transakcji akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia Archicom pożyczki stanowiącej równowartość kwoty uzyskanej ze sprzedaży 2 327 813 akcji (stanowiących 10% kapitału), czyli 36,1 mln zł, podało również.

Na zwołanym na 17 lipca nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze Archicomu zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego o 2 327 813 akcji.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+