Zarząd PCR (PCCROKITA) podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii EB, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniosła 25 mln zł.

W ramach publicznej oferty oferowanych było łącznie 250 000 obligacji serii EB po cenie emisyjnej równej 100 zł. 

Złożono 517 zapisów na 710 347 obligacji serii EB. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EB. Stopa alokacji w wyniosła 35,19%. Stopa redukcji wyniosła 64,81%, podano w komunikacie.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.