AAW III, należący do MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ogłosił wezwanie na 15,78 mln akcji ATM po 11,5 zł sztuka, poinformował pośredniczący Trigon Dom Maklerski.

"Nabywający zamierza nabyć w wyniku wezwania do 15 782 413 akcji, […], co stanowi 43,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tak, aby ostateczna liczba nabytych akcji - z uwzględnieniem akcji spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez wzywającego oraz pozostałe strony porozumienia 1 i porozumienia 2, […] uprawniała do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy w komunikacie.

Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje to 8 513 745, co stanowi 23,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Data ogłoszenia wezwania: 2 sierpnia 2017 r. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 23 sierpnia 2017 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów: 25 września 2017 r. Przewidywana data zawarcia transakcji: 28 września 2017 r. Przewidywana data rozliczenia transakcji: 3 października 2017 r." – czytamy dalej.

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający, MCI.PrivateVentures oraz pozostałe strony porozumienia 1 i porozumienia 2 posiadają bezpośrednio i pośrednio łącznie 20 560 931 akcji zwykłych, co stanowi w przybliżeniu 56,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.