• Tarczyński odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2017 r. wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • Akcjonariusze Groclin zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 września br. o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję do 4 mln akcji, podano w projektach uchwał na NWZ. Celem emisji będzie ułatwienie spółce realizacji projektów akwizycyjnych.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje spółki Inwestycje Alternatywne Profit z obrotu na rynku NewConnect z dniem 14 sierpnia, podała spółka.
 • W wyniku realizacji zamiany 13 132 warrantów na akcje LPP, wartość dywidendy na jedną akcję za 2016 rok wynosić będzie 35,74 zł, poinformował LPP. Dniem dywidendy jest 4 września 2017 r., a dniem wypłaty dywidendy 20 września 2017 r., podano także. 
 • Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę 16 sierpnia, podała spółka.
 • Agora będzie kontynuować inwestycje w rozwój kin i systemy nośników reklamy zewnętrznej. Z kolei w obszarach, gdzie powstają treści skupi się przede wszystkim na szybszym zwiększaniu przychodów, poinformował prezes Bartosz Hojka.
 • Grupa Agory prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych lokalizacji sieci kin Helios, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. Oczekuje utrzymania pozytywnych tendencji na rynku kinowym w II półroczu.
 • Unified Factory zdecydował o przeprowadzeniu emisji prywatnej do ok. 2,86 mln akcji, podała spółka. Ocenia maksymalny poziom potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju oraz realizacji wyznaczonych celów na kwotę ok. 55 mln zł.
 • Radpol chce rozwijać eksport, także na nowe rynki, i liczy na wzrost udziału zagranicy w przychodach do 30-40% w ciągu kilku lat, poinformował prezes Michał Jarczyński.
 • Radpol liczy na wynik netto zbliżony do zera w tym roku i wskaźnik długu netto do EBITDA "istotnie zbliżony" do 4x, poinformowała wiceprezes Anna Kułach.
 • Radpol może przedstawić nową strategię na przełomie września i października tego roku, poinformował prezes Michał Jarczyński.
 • Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu budynków mieszkaniowych przy ul. Verdiego w Warszawie za ryczałtowo 28,2 mln zł netto, podała spółka.
 • KCI - główny akcjonariusz Gremi Media - nabył 5% udziałów w Lurenie Investments, spółce holdingowej Ruchu. Z kolei Loverose Ltd. - spółka głównego akcjonariusza Ruchu - nabyła 5% akcji Gremi Media, podała spóka.
 • Gra ">observer_", której wydawcą jest Bloober Team, ukaże się nie tylko na anonsowanych wcześniej platformach PlayStation 4, Xbox One, Steam, GOG.com, lecz także na platformie Twitch Commerce, podała spółka.
 • Rada nadzorcza Skarbiec TFI - spółki zależnej od Skarbiec Holding - podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń i powierzeniu jej z dniem 1 października 2017 r. funkcji prezesa zarządu Skarbiec TFI, podała spółka.
 • Bloober Team odnotował 0,41 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • Unified Factory odnotowało 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • Polenergia odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 61,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • Serinus odnotował 31 tys. USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,99 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sanoku (Bieszczadzkiej SKOK) przez ING Bank Śląski, podała Komisja.
 • Radpol oczekuje wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach, szczególnie w segmentach wodnokanalizacyjnym i ciepłowniczym, podała spółka.
 • Radpol odnotował 0,22 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 3,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • CDRL odnotowało 3,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 5,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 • Agora podtrzymuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka.
 • Agora odnotowała 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 5,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.