ARR (ARTERIA) ocenia, że prognoza zakładająca wypracowanie 157,25 mln zł przychodów i 11,94 mln zł EBITDA w 2017 r. powinna zostać zrealizowana, podała spółka.

"Po dwóch kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnięte na poziomie skonsolidowanym w wysokości 84 187 tys. zł - stanowią 53,5% zaplanowanej w prognozie sprzedaży rocznej natomiast wskaźnik EBITDA w wysokości 5 369 tys. zł odpowiednio 44,9% szacowanej prognozy rocznej. Zarząd Arteria S.A. ocenia, iż biorąc pod uwagę sezonowość prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę, a zwłaszcza fakt, iż IV kwartał jest zwykle najlepszym sprzedażowym okresem w roku, prognoza ogłoszona w dniu 22 czerwca 2017 roku powinna zostać zrealizowana zgodnie z opublikowanymi wartościami" - czytamy w raporcie półrocznym.

22 czerwca Arteria podała prognozowany poziom przychodów oraz wskaźnika EBITDA na 2017 rok. Przychody ze sprzedaży planowane na cały 2017 rok mają wynieść 157,25 mln zł, natomiast wskaźnik EBITDA odpowiednio 11,94 mln zł, przypomniano.

Sporządzając powyższą prognozę zarząd wziął pod uwagę następujące czynniki:
– szacowane wyniki II kwartału 2017 roku w wysokości: przychody ze sprzedaży w wysokości 38,5 mln zł złotych oraz wskaźnik EBITDA w wysokości 1,96 mln zł;
– szacowany poziom przychodów oraz marży operacyjnej, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane w okresie III i IV kwartału 2017 roku z obecnie realizowanych kontraktów;
– niższą do porównywalnego okresu roku ubiegłego dynamikę sprzedaży w segmencie usług callcenter, która wiąże się głównie ze zmianami jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym Spółki i dotyczą zasad świadczenia usług na rzecz spółek z sektora państwowego, co jest powiązane z niższą rentownością tych projektów zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów zatrudnienia, podano także.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.