MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął zapisy na obligacje w ramach oferty publicznej o wartości 30 mln zł (seria P1A), podał MCI Capital TFI. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

"Fundusze należące do Grupy MCI, uwzględniając charakter ich polityki inwestycyjnej, cechują się wysoką płynnością, ale jednocześnie przewidują konieczność poniesienia w najbliższej przyszłości dużych wydatków na nowe ciekawe cele inwestycyjne, m.in. w obszarze buy-out. Emisja obligacji to dla nas sposób na dywersyfikację źródeł finansowania i zwiększenie możliwości inwestycyjnych, a dla inwestorów możliwość zdywersyfikowania portfela instrumentem dłużnym emitowanym przez fundusz technologiczny" - powiedział wiceprezes MCI Capital TFI Wojciech Marcińczyk, cytowany w komunikacie.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech. MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki, podano także.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 997,97 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Obligacje będą oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5-proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym, dla pierwszej serii w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.).

"By zwiększyć dostępność obligacji dla inwestorów indywidualnych, fundusz stworzył konsorcjum dystrybucyjne. W jego skład wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący), Alior Bank (organizator emisji) oraz DM Banku Pekao, DM BOŚ i Michael / Ström DM, jako współoferujący. Doradcą prawnym w procesie jest kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy" - czytamy także.

Zapisy rozpoczęły się dziś i potrwają do 27 września lub do wyczerpania oferty. Przydział obligacji przewidziano nie później niż 29 września, a dzień emisji nie później niż 3 października.

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na dzień 30 czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły 1,95 mld zł, z czego aktywa MCI to prawie 1,5 mld zł.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.