Giełda Papierów Wartościowych określiła 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 10 064 947 akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ECK (EUROSNACK) o wartości nominalnej 0,20 zł każda, poinformowała spółka.

Podstawową działalnością spółki Eurosnack jest produkcja i handel chrupkami kukurydzianymi.