Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator obniżył prognozę zysku netto na 2017 r. do 60-65 mln zł z 75-80 mln zł

Udostępnij

APT (APATOR) obniżył prognozę tegorocznego zysku netto do 60-65 mln zł z 75-80 mln zł, jednocześnie podtrzymując prognozę przychodów na poziomie 900-950 mln zł, podała spółka.

"Aktualizacja wynika z wystąpienia zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami, dotyczących głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych w spółkach Apator Elkomtech i Apator Telemetria oraz aktualizacji wartości zapasów" - czytamy w komunikacie.

Pierwotna prognoza zysku netto na poziomie 75-80 mln zł została sporządzona przy założeniu braku takich zdarzeń jednorazowych, jednak dla zapewnienia uczestnikom rynku kompletnej i przejrzystej informacji zarząd podjął decyzję o przekazaniu zaktualizowanego poziomu prognozy, wyjaśniła spółka.

Zarząd podkreślił jednocześnie, że prognozowany skonsolidowany zysk netto oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych zawiera się w przedziale pierwotnej prognozy.

"Powyższa zaktualizowana prognoza nie uwzględnia wpływu wyniku testu na utratę wartości aktywów (szczególnie w odniesieniu do Apator Rector) zarówno na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego Apator SA, jak i na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Test na utratę wartości zostanie przeprowadzony dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok do końca I kwartału 2018 roku" - czytamy dalej w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd podtrzymuje prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na 2017 rok na poziomie 900-950 mln zł" - napisano także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 45,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 34,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 670,95 mln zł w porównaniu z 607,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł w III kw. br. 46,55 mln zł wobec 36,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+