Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator spodziewa się wzrostu sprzedaży m.in. w opomiarowaniu wody i ciepła w 2018

Udostępnij

APT (APATOR) spodziewa się, że w 2018 r. odnotuje spadek przychodów r/r w obszarze opomiarowania energii elektrycznej, utrzymanie lub spadek przychodów w opomiarowaniu gazu i wzrostu przychodów w opomiarowaniu wody i ciepła oraz w aparaturze łączeniowej, poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak.

"Opomiarowanie energii elektrycznej - tu w 2018 r. prognozujemy spadek przychodów, kończy się bowiem produkcja liczników indukcyjnych. W pozostałych obszarach [w licznikach energii] zakładamy podobny poziom. Opomiarowanie gazu - wolumeny gazomierzy powinny rosnąć, ale wprowadzimy zmianę w rozliczaniu z kluczowym partnerem, w związku z czym marża się nie zmieni, ale na poziomie przychodów może być spadek. Woda i ciepło - planujemy wzrosty wolumenów i zysku" - powiedział Nowak podczas konferencji prasowej.

Opomiarowanie energii elektrycznej dało spółce w okresie I-III kw. br. 149,3 mln zł przychodów, gazu - 210,2 mln zł przychodów, wody i ciepła - 200,5 mln zł. Segment aparatury łączeniowej odpowiadał za 68,2 mln zł sprzedaży. Łączne przychody wyniosły 671 mln zł w I-III kw. 2017 r.

CFO powiedział także, że w 2018 r. że capex "może być porównywalny [r/r] z lekką tendencją rozwojową". W okresie I-III kw. br. wydatki inwestycyjne Apatora sięgnęły 40 mln zł, a w całym roku są szacowane przez zarząd w granicach 50 mln zł.

Według Nowaka, w 2018 r. spółka będzie kontynuowała upraszczanie i standaryzację struktury liczników, co doprowadzi do obniżania średnioważonej ceny liczników ("obniżanie marży jednostkowej przy jednoczesnym szybszym wzroście wolumenów"). Zgodnie z jego słowami, przyszły rok będzie stał też pod znakiem umiarkowanego wzrostu kosztów pracy i cen wybranych surowców, niwelowanych przez możliwość częściowego przenoszenia na odbiorców oraz rosnącymi wolumenami i siłą przetargową.

Wśród celów i planów na przyszły rok wymienił:

- priorytet szybkiego rozliczenia kontraktu z Tauronem przez Apator Rector

- kontynuację działań optymalizujących strukturę kosztową w liniach ICT i SSiN

- kontynuację projektów poprawy efektywności działalności produkcyjnej w kluczowych hubach operacyjnych

Wskazał też, że spółka widzi atrakcyjne perspektywy eksportowe w Holandii, Niemczech i innych rynkach zachodnioeuropejskich.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+