BML (BIOMEDLUB) Wytwórnia Surowic i Szczepionek podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

"Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,1 zł i nie większą niż 480 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii P na 1,07 zł jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w związku z emisją akcji serii P jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez spółkę środków finansowych na uzupełnienie kapitału obrotowego, sfinansowaniem niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z planowanym zwiększeniem wielkości produkcji, co pozwoli na dalszy rozwój a tym samym stabilizację i umocnienie pozycji rynkowej, podano także.

"Wyłączenie prawa poboru w opinii zarządu leży w interesie spółki, ponieważ skala potrzeb kapitałowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych wskazuje, że niezbędne środki nie mogą być pozyskane od dotychczasowych akcjonariuszy spółki, ponieważ nie planują oni zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółce. Z punktu widzenia interesów spółki emisja akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru umożliwia stosunkowo korzystne finansowo (w porównaniu do alternatywnych rozwiązań) a zarazem najszybsze pozyskanie środków finansowych na rozwój. Dokapitalizowanie w tej postaci jest dla spółki niezbędne biorąc pod uwagę jej działalność bieżącą i plany inwestycyjne" - czytamy dalej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.