Silvano Fashion Group odnotowała 2,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,52 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,38 mln euro wobec 1,7 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,36 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 13,07 mln euro rok wcześniej.

Silvano Fashion Group jest producentem i dystrybutorem bielizny damskiej na rynkach wschodnich pod marką Milavitsa. Od 2007 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.