PEO (PEKAO) podtrzymuje cel przeznaczenia 100% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 roku na dywidendę, poinformował prezes Michał Krupiński. 

"Zachowaliśmy bardzo silną pozycję kapitałową i podtrzymujemy deklarację wypłaty 100% zysku jednostkowego na dywidendę z zysku za 2017 rok" - powiedział Krupińskim podczas konferencji prasowej. 

"Patrząc na nasz łączny współczynnik kapitałowy oraz Tier 1 spełniamy wszelkie kryteria KNF do wypłaty dywidendy. Czekamy na publikację przez KNF długoterminowej polityki dywidendowej dla banków i będziemy po tym swoją decyzję podejmować. Planujemy 100% dywidendy" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kubiak podczas konferencji. 

Bank podał dziś w raporcie rocznym, że nie podjął decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie do wypłaty dywidendy za rok 2017. Poinformował też, że na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bank Pekao spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017.

W styczniu br. Krupiński informował, że bank nie podjął jeszcze decyzji w sprawie podziału zysku za 2017 r., ale jest przygotowany, by móc wypłacić w tym roku maksymalną dywidendę za ub.r.

W przedstawionym w listopadzie 2017 r. dokumencie "Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020" Bank Pekao poinformował, że obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100% z zysku netto za lata 2017 i 2018.

Wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kubiak mówił wówczas, że począwszy od zysku za 2019 rok bank chce przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.