Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 31 III o 0,42 zł dywidendy na akcję

Udostępnij

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 marca o przeznaczeniu 21,8 mln zł z zysku za 2015 r., na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,42 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

Kwota 4,42 ml zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, a 49,16 mln zl na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty dywidendy w przyszłych latach oraz finansowania inwestycji spółki.

Data ustalenia prawa do dywidendy zostanie ustalona na 30 czerwca 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 lipca 2016 r.

1 marca rada nadzorcza spółki zarekomendowała akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,42 zł za 2015 rok. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję.

W maju ub.r. akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 20,757 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję z zysku za 2014 r.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+