ALR (ALIOR) będzie dalej analizował możliwości współpracy z PEO (PEKAO), poinformowała pełniąca obowiązki prezesa Aliora Katarzyna Sułkowska. 

"Jestem przekonana, że uda nam się wspólnie z Pekao SA znaleźć takie rozwiązanie, które będzie tworzyło wartość dla wszystkich akcjonariuszy" - napisała Sułkowska na Twitterze. 

Wcześniej dzisiaj p.o. prezesa Alior Banku poinformowała, że zarząd pod jej kierownictwem będzie kontynuował realizowanie działań związanych z operacjonalizacją strategii "Cyfrowego buntownika". Bank będzie dalej dynamicznie rozwijał się, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji kapitałowej i płynnościowej.

Rada nadzorcza Alior Banku po przyjęciu 12 marca rezygnacji Michała Chyczewskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i p.o. prezesa Alior Banku, powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezes Katarzynie Sułkowskiej, związanej z bankiem od początku jego tworzenia tj. od 2008 r.  W obecnym zarządzie Alior Banku Sułkowska odpowiadała za obszar ryzyka, a w poprzednich również za operacje. Przygotowała także i stworzyła politykę kredytową banku, założenia produktowe i metodologiczne. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.